Pasientinformasjon: Plager i overgangsalder og akupunktur

En kvinnes overgangsalder, kalt menopause, opptrer normalt i 45–55-årsalderen. Gjennomsnittsalderen er 52 år for ikke-røykere, og 50 år for røykere (1).

Symptomene ved overgangsalder kan oppstå lenge før menstruasjonen opphører, faktisk så mye som ti år før. Forandringene inntrer ofte i 40-årene. Når en kvinne nærmer seg menopausen, produserer eggstokkene mindre av to hormoner; østrogen og progesteron. Det første tegn på dette, kan være at menstruasjonen blir mer og mer uregelmessig enn normalt. Når kvinnen har nådd menopause, opphører østrogenproduksjonen i eggstokkene og dermed stopper også menstruasjonen (2).

Endringen i hormonnivå kan forårsake akutte menopausale symptomer slik som hetetokter og nattesvette. Dette er vanligvis forårsaket av nedgang i østrogennivåene i kroppen. Mellom 30-70% av kvinner i vestlige land opplever vasomotoriske symptomer som hetetokter og nattesvette i forbindelse med overgangsalder (3, 4).

Noen kvinner rapporterer også vaginal tørrhet, smerter under samleie, tap av seksuallyst, tretthet, søvnforstyrrelser, humørsvingninger, depresjon, engstelse og dårlig hukommelse (4, 5). Gjennomsnittlig varighet av menopausale symptomer er ca 4 år, men hos rundt 10 % av kvinnene kan symptomene vare lenger enn 12 år (6).

Den mest brukte konvensjonelle medisinske behandlingen for plager i overgangsalder er hormonbehandling som består av et østrogen alene, eller i kombinasjon med et gestagen. Mange har god effekt av østrogentilskudd, men behandlingen er omdiskutert på grunn av faren for alvorlige bivirkninger.

Akupunktur og plager i overgangsalder

Akupunktur kan benyttes i forsøk på å redusere hetetokter og nattesvette. Depresjon, humørsvingninger, angst og søvnproblemer er også vanlige plager som flere pasienter oppsøker akupunktur for. Akupunktur kan trygt kombineres med konvensjonell medisinsk behandling.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Finn din akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om forskning på akupunktur og plager i overgangsalder, se faktaark for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) https://sml.snl.no/menopause
(2) https://helsenorge.no/sykdom/underliv/menopause
(3) Freeman EW, Sherif K. Prevalence of hot flushes and night sweats around the world: a systematic review. Climacteric 2007; 10: 197-214.
(4) Melby MK et al. Culture and symptom reporting at menopause. Hum Reprod Update 2005; 11: 495-512.
(5) Bachmann GA (1999) Vasomotor flushes in menopausal women. Am J Obstet Gynecol 180: 312-6.
(6) Politi MC et al. Revisiting the duration of vasomotor symptoms of menopause: a meta-analysis. J Gen Intern Med 2008; 23: 1507-13.
Sist oppdatert: 13. jan. 2023.