Pasientinformasjon: Migrene og akupunktur

Migrene er en nevrologisk sykdom og er en tilbakevendende hodepine av moderat til alvorlig intensitet. Vanligvis varer migrenen mellom 4 til 72 timer. Typiske kjennetegn er at hodepinen er ensidig med pulserende kvalitet som forverres av fysisk aktivitet. Mange opplever også aura, lysskyhet, fonofobi, kvalme og oppkast.

Migrene inndeles i med og uten aura. Med aura menes med at vedkommende har synsforstyrrelser, halvsidige sanseforstyrrelser eller lammelse før, eller under migreneanfallet. Omtrent 30 prosent har aura (2, 4).

Migrene er en sykdom som rammer over dobbelt så mange kvinner som menn. En fjerdedel av alle kvinner, og en tiendedel av alle menn har opplevd ett eller flere migreneanfall. Nesten 20 prosent opplever et eller flere migreneanfall i løpet av livet og cirka 3 prosent av befolkningen har ett eller flere migreneanfall i måneden (2, 4).

Den eksakte årsaken til migrene er ikke kjent, men kan se ut som det kan ha noe med variasjon av blodforsyningen til hjernen å gjøre. En sammentrekning i visse blodårer skjer antakelig først, som resulterer i en bankende hodepine. Transmittersubstansen serotonin er av spesiell betydning ved at aktivering av én type serotoninreseptorer (5HT2) kan utløse anfall, mens aktivering av en annen (5HT1) kan forhindre anfall (4). Migrene kan utløses av for eksempel stress, hormonforandringer eller visse typer mat og drikke (2, 3).

Medikamentell behandling når anfallene kommer er som regel smertestillende medikamenter som paracetamol, aspirin og ibuprofen. Triptaner er et legemiddel som brukes spesifikt mot mer alvorlig migrene (1). For noen er forebyggende tiltak nødvendig, enten fordi anfallene er for hyppige, eller fordi behandlingen ikke virker godt nok. Legemidler som betablokkere (propranolol, metoprolol, timolol og atenolol) er førstevalg i forbyggende migrenebehandling (1, 2, 5).

Akupunktur og migrene

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere og Norsk elektronisk legehåndbok nevner akupunktur som behandling blant annet ved migrene.

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med migrenesmerter, både til forebygging av migreneanfall og for å lindre symptomer under akutte anfall. Akupunktur kan trygt kombineres sammen med medikamentell behandling som benyttes i forbindelse med migrene. En kvalifisert akupunktør vil også forsøke å lindre plagene man kan ha i forbindelse med migrene, som for eksempel kvalme, og redusere stress.

Under behandling, vil akupunktøren også en gi veiledning i forhold til eventuelle kostholdsendringer, trening, bedre søvnrutiner og livsstilsendringer som kan være nyttig for å redusere sjansen for flere migreneanfall.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Finn din akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og migrene, les faktaark for helsepersonell.

Referanser:

(1) https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/migrene/
(2) https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/migrene
(3) https://nhi.no/forstehjelp/hode-og-rygg/migrene/
(4) https://sml.snl.no/migrene
(5) https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/nevrologi/tilstander-og-sykdommer/hodepiner/migrene