Pasientinformasjon: Migrene og akupunktur

Migrene er anfall med ensidig, sprengende eller pulserende hodepine som varer 4-72 timer. Smertene er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og lydfølsomhet. 10-20% av dem med migrene har såkalt aura. Aura er et forvarsel om et migreneanfall. Årsaken til migrene er ikke kjent, men kan utløses av f.eks. stress, hormonforandringer eller visse typer mat og drikke. Migrene er en vanlig lidelse (1); 15% av voksne norske kvinner og 7% av menn har migrene (2).

For mange som har migrene kan bruk av smertestillende medikamenter være nødvendig når anfallene kommer. På grunn av hyppige anfall eller fordi de smertestillende medikamentene ikke virker godt nok, kan noen ha behov for forebyggende legemidler som betablokkere, amitriptylin eller natriumvalproat. Medikamentene som brukes ved migrene har bivirkninger (3).

Akupunktur og migrene

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere i Norge. I den norske legehåndboka for nevrologi (NEL) står akupunkturbehandling som et alternativ til ikke-medikamentell behandling ved migrene.

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med migrenesmerter, både til forebygging av migreneanfall og for å lindre symptomer under akutte anfall. Akupunktur kan trygt kombineres sammen med medikamentell behandling som benyttes i forbindelse med migrene. Akupunktur kan også sette fokus på å lindre plagene man kan ha i forbindelse med migrene, som kvalme og brekninger.

Migrene ser ut til å begynne som et elektrisk fenomen i hjernen som deretter påvirker blodkar, biokjemisk sammensetning, og forårsaker nevrogen inflammasjon. Det antas at man med akupunktur kan stimulere nervesystemet og deler av hjernen, og en slik påvirkning kan resultere i en følelse av fysisk og psykisk velvære. Det kan også se ut til at ved å stimulere visse akupunktur­punkter, så kan deler av hjernen påvirkes slik at følsomhet for smerte og stress reduseres.

I tillegg til å gi akupunktur vil akupunktøren også en gi en veiledning i forhold til eventuelle kostholdsendringer, trening, bedre søvnrutiner og livsstilsendringer som kan være nyttig for å redusere sjansen for flere migreneanfall.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og migrene, les faktaark for helsepersonell.

Referanser:

(1) Managing migraine. Drug and Therapeutics Bulletin 1998;36:41-44. Olesen J et al. Funding of headache research in Europe. Cephalalgia 2007;27:995-9.

(2) http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/hjerne-nervesystem/migrene-hos-kvinner-7256.html

(3) Managing migraine. Drug and Therapeutics Bulletin 1998;36:41-44.