Pasientinformasjon: Irritabel tarmsyndrom (IBS) og akupunktur

IBS er en forstyrrelse i tarmens funksjon med symptomer og plager som: kroniske magesmerter, ubehag, oppblåsthet, luft, og forstyrret avføringsmønster med diaré eller forstoppelse. En av teoriene er at det er en økt følsomhet i tarmen for stress, bekymring, spenninger og angst, selv om det ikke er årsaken til plagene. Periodevis har 10-15% av befolkningen symptomer på irritabel tarm, men langt fra alle får så mye plager at de oppsøker lege. Kvinner har 2-3 ganger større sannsynlighet for å utvikle IBS og mange opplever at symptomene forverres under menstruasjon. Tilstanden starter ofte i ungdomsårene eller tidlig i voksen alder. IBS er vanligvis en kronisk tilbakevendende lidelse, og kan føre til hyppige legebesøk, sykehusinnleggelser og sykefravær som videre kan føre til depresjon.

Akupunktur og irritabel tarmsyndrom (IBS)

Akupunktur benyttes ved irritabel tarmsyndrom (IBS) og kan gi smertelindring. Det kan se ut til at akupunktur kan påvirke en del av nervesystemet som sørger for avspenning og som kan bidra til at tarmene kan slappe av og fordøye mat. Stress har motsatt effekt og fører til spasmer.

En akupunktør vil ofte gi forslag til kostholds – og livsstilsendringer. Avspenningsøvelser, urtemedisin og psykoterapi kan også være til god hjelp for å bygge opp ny tro på egen helse og finne bedre mestringsstrategier, noe som kan ha en positiv innvirkning både på humør og symptomer.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og IBS, se faktaark for helsepersonell

 

Referanser:

(1) Maxwell PR et al. Irritable bowel syndrome. Lancet. 1997 Dec 6;350(9092):1691-5.

(2) https://helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/irritabel-tarm

(3) Akehurst R, Kaltenthaler E. Treatment of irritable bowel syndrome: a review of randomised controlled trials. Gut. 2001 Feb;48(2):272-82.

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/tykktarm/irritabel-tarm/