Pasientinformasjon: Hodepine og akupunktur

Hodepine (tensjonshodepine) er en av de hyppigste årsakene til konsultasjoner både innen allmennmedisin og på nevrologiske klinikker (1). Åtte av ti personer har hatt hodepine i løpet av det siste året. Rundt 5 % angir å ha hodepine en eller flere ganger i uken (2). Hodepine er mer utbredt hos kvinner (3). Symptomer begynner før fylte 10 år i 15 % av tilfellene, og prevalensen avtar med alderen (4). Årsaken til hodepine er sammensatt og patogenesen er fortsatt uklar. En familiehistorie med hodepine sees hos 40% med kronisk hodepine (5).

Tensjonshodepine er betegnelsen som brukes for både sjeldne og hyppige episodiske og kroniske hodepiner (6). Denne typen hodepine er primær, det vil si at hodepinen er selve lidelsen, snarere enn sekundær til en annen tilstand) (6). Tensjonshodepine er smertefullt og som vanligvis er av mild til moderat intensitet, er bilateral, oppleves som trykk eller en sammentrekning og forverres ikke med fysisk aktivitet (6). Det kan følge fotofobi eller fonofobi med tensjonshodepinen, men ingen kvalme slik som mange har med migrene. Mange kan ha hodepine daglig eller svært hyppig, og kan vare fra minutter til dager (6).

Formålet med konvensjonell behandling er å redusere hyppighet, alvorlighetsgrad og varighet av hodepinen. Paracetamol og ibuprofen er de mest vanlige smertestillende for å lindre hodepine (7).

Akupunktur og hodepine

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere i Norge. Norsk legemiddelhåndbok nevner blant annet akupunktur for behandling av episodisk spenningshodepine. Legehåndboka for nevrologi nevner også akupunktur som behandling ved spenningshodepine.

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med hodepine både til forebygging og ved smertelindring. Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og påvirke kroppens homeostatiske mekanismer og fremmer derfor fysisk og følelsesmessig velvære. Det ser ut til at enkelte akupunkturpunkter kan påvirke områder av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress. Akupunktur kan trygt kombineres sammen med medikamentell behandling som benyttes i forbindelse med hodepine.

I tillegg til å gi akupunktur vil akupunktøren også en gi en veiledning i forhold til eventuelle kostholdsendringer, trening, bedre søvnrutiner og livsstilsendringer som kan være nyttig for å redusere sjansen for episoder med hodepine.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og hodepine, se faktaark for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) Steiner TJ et al, 2007. Guidelines for all healthcare professionals in the diagnosis and management of migraine, tension-type, cluster and medication-overuse headache [online]. Hull: British Association for the Study of Headache. Available: http://216.25.88.43/upload/NS_BASH/BASH_guidelines_2007.pdf

(2)  http://nhi.no/foreldre-og-barn/ungdom/symptomer/hodepine-veiviser-2432.html

(3) Friedman AP et al. Migraine and tension headaches: a clinical study of two thousand cases. Neurology 1954; 4: 773-88.

(4) Lance JW et al. Investigations into the mechanism and treatment of chronic headache. Med J Aust 1965; 2: 909-14.

(5) Russell MB et al. Familial occurrence of chronic tension-type headache. Cephalalgia 1999; 19: 207-10.

(6) Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition.Cephalalgia 2004; 24: 9-160.

(7) Watson DP. Easing the pain: challenges and opportunities in headache management. Br J Gen Pract 2008; 58: 77-8.