Pasientinformasjon: Kronisk smerte og akupunktur

Rundt 3 av 10 voksne (30 %) oppgir at de har langvarig (kronisk) smerte. Langvarig smerte er definert som vedvarende, eller stadig tilbakevendende smerte med varighet på tre måneder eller mer. Det kan være snakk om smerte som er til stede hele tiden, eller som kommer og går. Smerte er en meget viktig årsak til langtidssykefravær og uførhet.

Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper langvarig smerte.

Nevropatisk smerte skyldes skade i nervesystemet, som f. eks. ved fysisk traume, hjerneslag, senskader etter cellegiftbehandling osv.

Nosiseptiv, eller inflammatorisk smerte, skyldes skader eller sykdom i vev som f.eks. leddgikt, betennelse i muskulatur, artrose osv.

Langvarige smerter kan få store psykiske følger. Smertene er gjerne fulgt av depresjon og kan blant annet bidra til symptomer som slitenhet, fordøyelsesproblemer og søvnforstyrrelser. Forekomsten av langvarig smerte øker med alder og det er flere kvinner enn menn som er rammet. Både arv og miljø har betydning for langvarig smerte.

Typiske kroniske smertetilstander er blant annet artrose (slitasjegikt), artritt (leddbetennelse), angina pectoris, osteoporose (benskjørhet), fantomsmerter, ryggsmerter, nakkesmerter, skuldersmerter, hodesmerter, muskelsmerter og psykogene tilstander som gir kroppslige symptomer på psykisk besvær (mest vanlig er depresjon og angst).

Behandling av langvarig smerte er behandlingsrettet mot den primære sykdommen som gir smerte, smertestillende legemidler (opioider og ikke-opioider), kirurgiske teknikker, stimuleringsteknikker, fysioterapi, og psykologiske tilnærminger og mestringstrening (1, 2).

Det finnes også andre alternativer til smertelindring ved at kroppen stimuleres til å produsere smertestillende stoffer som er særdeles spesifikke. Disse gir gir smertelindring og velvære uten bivirkninger og kalles for endorfiner. Endorfinproduksjonen øker ved akutte smerter, men avtar igjen dersom smerten blir kronisk eller underbehandlet. Minst produseres det hos deprimerte, sengeliggende pasienter. Mest produseres det hos pasienter som er i aktivitet, er optimistiske og som føler trygghet. De frigjøres også under behandling med akupunktur og ved transkutan nervestimulering (TENS). Endorfinene er en viktig «grunnsmøring» i lindring av smerter (3).

Akupunktur og kroniske smerter

I april 2021 ble NICE Guidelines for kroniske smerter oppdatert. Trening, kognitiv terapi, akupunktur og/eller antidepressiva er anbefalt behandling ved kroniske smerter.

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere i Norge, som ved kroniske korsryggsmerterTMD-kjeveleddssmerterbekkenleddsmerte (bekkenløsning)episodisk spenningshodepinenakkesmerter og migrene.

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med kroniske smerter. Målet med behandlingen består i å forsøke å lindre smerte, redusere en eventuell betennelse og akselerere reparasjon. Dersom pasienten plages med søvnforstyrrelser, slitenhet og/eller fordøyelsesproblemer vil akupunktøren også ha fokus på å bedre dette gjennom behandling.

En akupunktør vil ofte gi forslag til livsstilsendringer dersom dette kan bidra til at pasienten blir bedre. Mange kan i tillegg til akupunkturbehandling, ha nytte av opptrening i samarbeid med en fysioterapeut eller en personlig trener. Avspenningsøvelser og psykoterapi kan også være til god hjelp for å bygge opp ny tro på egen helse og finne bedre mestringsstrategier, noe som kan ha en positiv innvirkning både på humør og symptomer.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen. Finn din akupunktør MAF her.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om forskning på akupunktur og kronisk smerte, se faktaarket for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/smerte/

(2) https://nhi.no/kroppen-var/funksjoner/smerte/?page=6

(3) https://nhi.no/sykdommer/kreft/behandlingsmetoder/smerter-og-smertebehandling/?page=11