Pasientinformasjon: Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) og akupunktur

Smerter i ansiktet kommer ofte fra lidelser i kjeveleddet. Smertene kan kjennes både i kjeveledd, tyggemuskulatur, ansikt, hode og hos noen i ørene. TMD er en samlebetegnelse som dekker akutt eller kronisk smerte i tyggemusklene, eller på grunn av betennelse i kjeveledd (1). Kjeveledd er utsatt for sykdommene som påvirker andre ledd i kroppen f.eks leddgikt.

TMD er vanlig og forekommer oftest hos personer i alderen mellom 20 og 40 år (2). Forekomsten av TMD er ikke kartlagt i Norge, men studier fra andre land rapporterer en forekomst på rundt 3 – 15 % (3).

Symptomene opptrer ofte i to eller flere vev samtidig – enten det er i muskler, nerver, sener, leddbånd, bein, bindevev eller tenner. Man kan ha problemer med å bite eller tygge, og mange føler på en ømhet eller smerte i kjeven. Det kan også oppstå klikkelyd/poppe eller knirkelyd når man åpner eller lukker munnen, og man kan ha en redusert evne til å åpne eller lukke munnen. Noen kan også være plaget med verkende smerte i ansiktet, svimmelhet, hodepine eller migrene (spesielt om morgenen), nakke og skuldersmerter, øresmerter, hørselstap eller tinnitus.

Behandlingstiltak som anbefales av Helsedirektoratet i nasjonale retningslinjer omfatter øvelser som bevegelse/styrke/tøyning/avspenning, biteskinne, kognitiv atferdsterapi, akupunktur, smertestillende medikamenter (kortvarig) og/eller lokal behandling med NSAIDs (krem/gele).

Akupunktur og TMD

Akupunktur kan gi smertereduksjon ved TMD og er et alternativ til, eller kan benyttes sammen med annen TMD-behandling. Akupunktur anbefales også som behandling i de norske kliniske retningslinjer ved TMD.

Det er av betydning, både for behandling og for prognose, at relaterte tilstander (eks. hodepine, nakke-/ryggsmerter og andre muskel-/skjelettplager) utredes og eventuelt behandles.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og TMD, se faktaarket for helsepersonell.

 

Referanser:

1) Zakrzewska JM. Facial pain: neurological and non-neurological. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72:ii27-ii32 doi:10.1136/jnnp.72.suppl_2.ii27.

2)NICE (2009) Interventional procedure overview of total prosthetic replacement of the temporomandibular joint (IP 419). National Institute for Health and Clinical Excellence. www.nice.org.uk

3) https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/om-tmd-definisjon-etiologi-symptomer-og-sykdomsbilde