Pasientinformasjon: Cystitt/blærekatarr og akupunktur

Cystitt eller blærekatarr, som også kalles nedre urinveisinfeksjon, er oftest en bakteriell infeksjon i nedre urinveier. Cystitt er svært vanlig og utgjør omtrent 3,5 prosent av alle henvendelsene i allmennpraksis. I aldersgruppen 26 til 30 år er det 100 ganger så mange kvinner som menn som har urinveisinfeksjon.

Typiske symptomer er smerter, svie ved vannlating og hyppig vannlating. Irritasjon i slimhinnen i blæren fører til sammentrekninger selv om blæren ikke er full, noe som fører til den hyppige vannlatingen. Mange er også plaget med svie og varmefølelse i underlivet etter vannlating. Urinen kan ha en blakket farge, lukte vondt eller inneholde blod.

De viktigste risikofaktorene ved ukomplisert infeksjon er samleie, bruk av pessar, urinkateter og/eller høy alder. Kvinner etter overgangsalder, gravide og diabetikere med mye glukose i urinen er også mer utsatt.

Tilbakevendende blærekatarr er vanligvis definert som tre episoder med urinveisinfeksjon i løpet av de siste 12 måneder, eller to episoder i løpet av de siste 6 måneder. Rundt halvparten av alle kvinner som har påvist cystitt vil oppleve en ny episode i løpet av et år.

I følge de nasjonale retningslinjene, er førstevalget en tre dagers antibiotikakur mot urinveisinfeksjon. Siden vanlig blærekatarr som regel går over av seg selv i løpet av en uke, benyttes en «Vente-og se»-resept ved urinveisinfeksjon ofte. Dette er en resept hvor kvinnen anbefales å vente et par dager, og så starte kuren med antibiotika dersom plagene ikke avtar, eller øker.

Den økende andelen resistente bakterier kan ha sammenheng med høyt forbruk av antibiotika. Derfor forskes det på andre alternativer til behandling av urinveisinfeksjoner. Man har trodd at ibuprofen kan ha en effekt mot urinveisinfeksjon, men en norsk studie viser at ibuprofen ikke kan erstatte antibiotika som behandling.

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) nevner at akupunktur kan benyttes som behandling for forebygging av residiverende ukomplisert cystitt.

Generelle tiltak for å behandle urinveisinfeksjon er å drikke mer for å øke urinutskillelse, late vannet når behovet melder seg, unngå å holde igjen ved trang, unngå å fryse på beina og ikke sitte på kaldt underlag.

Tranebær har også vist effekt ved gjentagende urinveisinfeksjoner.

Akupunktur og cystitt/blærekatarr

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med blærekatarr og kan være et verdifullt alternativ for forebygging av gjentatte nedre urinveisinfeksjoner hos kvinner. Behandlingen kan også trygt kombineres med medikamentell behandling, som f eks ved en antibiotikakur.

Det antas at man med akupunktur kan stimulere nervesystemet. En slik påvirkning kan resultere i en følelse av fysisk og psykisk velvære, og ved å stimulere spesifikke akupunktur­punkter, kan deler av hjernen påvirkes slik at følsomhet for smerte og stress reduseres.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og cystitt/blærekatarr, les faktaark for helsepersonell

 

Referanser:

(1) http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/infeksjon/blaerekatarr
(2) Gröneberg RN. Changes in urinary pathogens and their antibiotic sensitivities, 1971-1992. J Antimicrob Chemother 1994; 33 (suppl A): 1-8.
(3) Sen A. Recurrent cystitis in non-pregnant women. BMJ Clinical Evidence. Search date April 2007
(4) http://lvh.no/symptomer_og_sykdommer/urinveier_og_nyrer/urinveisinfeksjoner/cystitt
(5) https://nhi.no/sykdommer/nyrerurinveier/urinveisinfeksjoner/urinveisinfeksjon-hos-kvinner/?page=4
(6) Vik, Invild et al. Ibuprofen versus pivmecillinam for uncomplicated urinary tract infection in women—A double-blind, randomized non-inferiority trial. http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002569
(7) http://nifab.no/faktaark/tranebaer