Pasientinformasjon: Høyt blodtrykk (hypertensjon) og akupunktur

Hypertensjon er en viktig risikofaktor på verdensbasis for slag (både hjerneinfarkt og hjerneblødning), myokardialt infarkt, hjertesvikt, kronisk nyresykdom, perifer vaskulær sykdom, kognitiv svikt og for tidlig død (1). Hvis tilstanden er ubehandlet skjer ofte en progressiv økning i blodtrykket, noe som kan resultere i en behandlingsresistent tilstand på grunn av skader i blodårer og nyrevev (forårsaket av ubehandlet hypertensjon) (NICE 2011).

Minst 25% av den voksne befolkningen i Europa, og over halvparten av de over 60 år er rammet av hypertensjon (dvs. et blodtrykk på 140 / 90mmHg eller mer) (1). Forekomsten er sterkt påvirket av alder og livsstilsfaktorer. Økt systoliske trykk er et mer dominerende trekk ved hypertensjon hos eldre pasienter, mens økt diastoliske trykk er mer vanlig hos yngre pasienter (dvs. de under 50 år) (2). De fleste merker ingen ubehag ved høyt blodtrykk. Hodepine, tretthet, svimmelhet og tendens til neseblødninger kan være symptomer, særlig ved svært høyt blodtrykk (3).

Hos de aller fleste finnes ingen klar årsak til hvorfor de har fått høyt blodtrykk. Bare hos 5-10% finner man en underliggende årsak (4).

Livsstilsintervensjoner for å minske blodtrykket består av å redusere salt, koffein og alkoholinntak, mosjonere regelmessig, stoppe røyking og benytte avslappende behandlinger (f.eks meditasjon, yoga). Legemidler som brukes til behandling av hypertensjon inkluderer angiotensin-konvertering enzym (ACE) hemmere, angiotensin reseptorblokkere (ARB), kalsium-kanalblokkere, diuretika og beta p-blokkere (2).

Akupunktur og høyt blodtrykk

Akupunktur kan benyttes ved høyt blodtrykk, og kan trygt kombineres med medikamentell behandling. Senere forskning viser at stress og lite søvn kan gå ut over hjertet, og dersom man allerede har høyt blodtrykk kan risikoen for hjerte- karsykdommer øke enda mer (5). Akupunktur er kjent for å kunne redusere stressnivået i kroppen og dermed mulig bidra med å bedre søvnkvaliteten. Akupunktøren vil ha mye fokus på dette i behandlingen i tillegg til å gi forslag til kostholds – og livsstilsendringer.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

Er du helsepersonell eller ønsker mer informasjon om akupunktur og høyt blodtrykk, kan du lese faktaarket for helsepersonell.

 

Referanser:

(1) Kearney PM et al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 2005; 365: 217–23.

(2) National Clinical Guideline Centre. Hypertension. The clinical management of primary hypertensions in adults. Clinical Guideline 12. August 2011. Available: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13561/56007/56007.pdf

(3) https://helsenorge.no/sykdom/hjerte-og-kar/hoyt-blodtrykk

(4) https://nhi.no/for-helsepersonell/seminarer/hypertensjon/pasientinformasjoner/hypertensjon-arsaker/?page=2

(5) https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2047487319839183