Pasientinformasjon: Facialisparese (Bells parese) og akupunktur

Facialisparese (Bells parese) er en akutt, ensidig perifer lammelse i ansiktet og som gir svakhet av ansiktsmuskulaturen som igjen medfører en skjevhet i ansiktet. Pasienten får problemer med å lukke øyet og bevege munnen på den affekterte siden av ansiktet. Andre vanlige symptomer er smerter rundt øret og nedsatt smakssans på samme side som paresen.

Sykdommen forekommer i alle aldersgrupper, men forekommer hyppigst i aldersgruppen 15 – 45 år. I løpet av livet vil 1 av 60 personer få facialisparese.

Det kan være flere årsaker til at facialisparese oppstår. Det kan se ut til at lidelsen kan være forårsaket av en hevelse som trykker rundt ansiktsnerven. Borreliose kan også være årsak til tilstanden. Andre årsaker er sarkoidose, Guillain-Barrés syndrom, tuberkulose, skader etter operasjoner i området eller andre sjeldne sykdommer. Det er også rapportert om tilfeller etter influensavaksinasjon. Noen har hatt en opplevelse av at lammelsen har kommet etter å ha vært utsatt for trekk.

Omtrent 70 % av pasientene får normal nervefunksjon i løpet av seks måneder uten noen form for behandling, mens de resterende 30 % får permanent svakhet av ansiktsmuskulaturen.

I forsøk på å fremskynde tilhelingen er det vanlig å foreslå en 10 dagers kur med prednisolon (kortikosteroider). Dette forutsatt at man starter behandlingen i løpet av de 3 første dagene lammelsen oppsto (1). Dersom årsaken er borreliose, brukes antibiotika i stedenfor prednisolon. For å beskytte skade på øyets hornhinne, anbefales kunstig tårevæske og salve til øyet (2)(3).

Akupunktur og facialisparese (Bells parese)

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere i Norge, og Norsk legemiddelhåndbok nevner blant annet akupunktur som behandling ved facialisparese.

Akupunktur kan være et godt alternativ til behandling ved facialisparese, og kan trygt kombineres sammen med medikamentell behandling. Det kan se ut til at akupunktur kan redusere betennelse og øke sirkulasjonen til nerver og muskler. En av årsakene til facialisparese er hevelse som trykker rundt ansiktsnerven, og derfor vil akupunktur kunne være et godt alternativ i forsøk på å dempe hevelsen og øke sirkulasjonen til nerver og muskler.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser:  

(1) https://tidsskriftet.no/2015/06/kommentar-og-debatt/far-pasienter-med-bells-parese-riktig-behandling

(2) https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/kortikosteroider-palliasjon/

(3) https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/nevrologi/facialisparese-bells-parese

For flere referanser og mer informasjon om facialis parese og akupunktur, se faktaark for helsepersonell.