Pasientinformasjon: Tennisalbue og akupunktur

Tennisalbue (lateral epikondylitter en svært vanlig belastningsskade som gir smerter  utsiden av albuen. Golf albu (medial epikondylitt) gir smerter  innsiden av albuenEpikondylitt er et resultat av at senene som har sitt utspring på utsiden/innsiden av albuen, utsettes for overbelastning og forekommer vanligvis som følge av gjentatte, ensidige bevegelser.

Tennisalbue er en meget vanlig tilstand, mens golfalbue er langt sjeldnere. De fleste som plages med epikondylitt er mellom 30 og 60 år gamle. Tennis/golf albue indikerer hvilke idretter som disponerer for de to tilstandene, men de aller fleste som får epikondylitt, er ikke idrettsutøvere. Yrkesgrupper som bruker armene mye er spesielt utsatt, som for eksempel håndverkere og kontorarbeidere.

Symptomer på tennisalbue og golfalbue kommer i form av murrende verking, eller smerter på den ene siden av albuen, ofte med utstråling nedover underarmen mot håndleddet. Andre symptomer kan også være smerter under og etter bruk av armen, brennende følelse, svie, prikking eller stikkende smerter i armen, nedsatt bevegelighet i armen og smerter ved vridning av hånd og arm. Smertene trenger ikke være konstant, men kan komme og gå (1, 2).

Prognosen er vanligvis god. 50-70 prosent oppnår helbredelse uansett behandling.

Hensikten med konvensjonell behandling er å lindre smertene og å dempe betennelsesreaksjonen. I tillegg bør man unngå aktivitet og belastning som gir smerter. Behandling består av kortikosteroidinjeksjoner, NSAIDs og andre smertedempende medisiner. Kortikosteroidinjeksjon har vist seg å gi betydelig bedring  kort sikt, men er verre på lang sikt med høyere tilbakefallshyppighet og mer smerter. En ny behandlingsmetode som foreløpig er lite utprøvd, er innsprøytning av én dose med stoffet botulinum toxin A («botox») ved senefestet (1). 

Treningsøvelser har vist seg å ha god effekt både på kort og lang sikt. I visse tilfeller kan det være aktuelt å kombinere trening med annen behandling, som for eksempel trykkbølgebehandling, tape, akupunktur, bruk av støttebandasjer eller -skinner (ortose) eller bløtdelsbehandling (massasje og triggerpunktbehandling). Kirurgi bør alltid være siste alternativ i behandling av tennisalbue og golfalbue (2).

Akupunktur og tennisalbue eller golfalbue

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med tennisalbue eller golfalbue. Målet med behandlingen består i å forsøke å lindre smerte, redusere betennelse og akselerere reparasjon. Mange kan i tillegg til akupunkturbehandling, ha nytte av opptrening i samarbeid med en fysioterapeut eller en personlig trener.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

For mer informasjon om akupunktur og tennisalbue, se faktaarket for helsepersonell.

 

Referanser: 

1) https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/albue-underarm-hand/epikondylitt/

2) https://helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/tennisalbue-og-golfalbue