Pasientinformasjon: Astma og akupunktur

Astma er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene som kan føre til hoste, kortpustethet, surkling og tetthet i brystet. Symptomene er ofte verst om natten eller om morgenen. 8 % av den voksne befolkningen og 25 % av barn i Norge, har eller har hatt, astma før de fyller 16 år (1). Mange mennesker med astma er atopiske og når de blir utsatt for spesielle stimuli, øker sjansen for astma. Astma kan forverres i pollensesongen. Ubehandlet pollenallergi øker sjansene for å pådra seg astma. Barneastma øker risikoen betraktelig for å utvikle KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) i voksen alder, særlig hos røykere (1).

Målet for behandling av astma er å redusere eller fjerne symptomer, hindre tilstopping av luftveiene og maksimere lungefunksjon med minimale bivirkninger (2). Standard behandling for pasienter med symptomatisk astma inkluderer en korttidsvirkende beta2-agonist for symptomlindring ved behov, og profylakse med kortikosteroid inhalasjon. Noen ganger behandles pasienten med en langtidsvirkende beta2-agonist i tillegg (2). Andre legemidler som brukes inkluderer leukotrienantagonister og teofyllin.

Akupunktur og astma

Akupunktur kan fint benyttes i forbindelse med astma, både med og uten bruk av medisiner. Hovedmålet med behandlingen er å redusere astmasymptomene. Dersom pasienten er allergisk, vil akupunktøren også fokusere på å lindre hovne slimhinner, kløe og irriterte slimhinner i behandlingen. Målet er flere symptomfrie dager og gode langtidseffekter. Mange med astma kan fortelle at stress, kan forverre astmasymptomene. Behandlingsprinsippene til akupunktøren vil derfor også bestå i å redusere et eventuelt stressnivå til pasienten.

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det er ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

For mer informasjon om astma og akupunktur, se faktaark for helsepersonell

Referanser:

(1) http://www.naaf.no/no/astma/

(2) British Thoracic Society, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2009. British guideline on the management of asthma. A national clinical guideline. Revised edition 2012 [online]. Available: https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/asthma/btssign-guideline-on-the-management-of-asthma/