Internasjonalt arbeid

World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS)

WFAS er en ikke-statlig internasjonal union av akupunktur og moxibustion-foreninger med offisielle forbindelser med Verdens helseorganisasjon (WHO).

WFAS sitt mål er å fremme forståelse og samarbeid mellom akupunktur og moxibustion-foreninger over hele verden, styrke internasjonal akademisk utveksling og forskning på akupunktur og moxibustion, videre å styrke annerkjennelsen av akupunktur og moxibustion i helsevesenet rundt i verden og dermed bidra til å forbedre menneskehetens helse.

Akupunkturforeningen har vært medlem av WFAS siden organisasjonen ble dannet i 1987. Sekretariatet ligger i Beijing. Akupunkturforeningen er representert i WFAS-styret ved Arne Kausland (visepresident).

 

WFAS, WHO og ISO-arbeid for standardisering av akupunktur

WFAS har laget fire internasjonale akupunkturstandarder som benyttes som grunnlagsdokumenter for ISO og WHO – et eksempel er standardisering av akupunkturnåler.

ISO jobber med internasjonal akupunkturstandardisering på kvalitet og sikkerhet samt informatikk, som f.eks. kvalitet og sikkerhet av nåler og annen utstyr. Standardisering av kinesisk medisinsk nomenklatur og terminologi er en viktig del av arbeidet, et utvalg på 1000 vanlig brukte begrep innen kinesisk medisin og akupunktur skal nå gjennomgåes av en ISO arbeidsgruppe. En gruppe er igang med å lage et rammeverk for klinisk akupunktur og kinesisk medisinsk (TKM) terminologi og klassifisering av de, slik at de kan tilpasses SNOMED (Standardized nomenclature of medicine), noe som vil være svært nyttig for klinikere, forskere og undervisere. Informasjonsbrosjyre om satsingsområdene i ISO Health and Safety

WHO har utviklet en samarbeidsprosjektplan for å lage et internasjonalt standard- og klassifiseringssystem for tradisjonell medisin (TM), noe som de begrunner med at TM er en signifikant del av helsetjenesten som er i vanlig bruk i verden. Ustun (fra Department of Health Statistics and Informatics, WHO) og andre i WHO arbeider for å inkludere TM (inkl TKM) i ICD-11, som et vedlegg eller en del som skal hete IC-TM. I dag brukes ICD-10 som er den internasjonale standard for klassifisering av sykdommer.

Akupunkturforeningen er representert i ISO/TC249 ved Arne Kausland.

 

European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA)

er en paraplyorganisasjon for profesjonelle foreninger som representerer ulike felt innen tradisjonell kinesisk medisin (TCM). Hovedformålet er å fremme bredere anerkjennelse og aksept av TCM-terapier av europeiske myndigheter og offentligheten.

ETCMA fremmer, informerer og gir råd på alle områder av TCM i Europa for å etablere TCM som en egen medisinsk modalitet basert på høye utdanningsstandarder.

Målet er å fremme bredere anerkjennelse og aksept av europeiske myndigheter og offentligheten, utveksle synspunkter og erfaringer (fra lovbestemt regulering til utvikling av utdanningsprogrammer) og gi råd om helsepolitikk og regulering i Europa.

Akupunkturforeningen meldte seg inn i ETCMA høsten 2007. ETCMA ble dannet i 2001 og representerer 25 medlemsorganisasjoner med mer enn 14.000 behandlere som praktiserer akupunktur og kinesisk medisin i Europa.