Organisasjonen

Akupunkturforeningens høyeste organ er Landsmøtet, som hvert år velger hvem som skal sitte i de forskjellige verv i styret, faglig utvalg, etisk råd, etter- og videreutdanningsutvalget og valgkomiteen. Akupunkturforeningen har også et pasientskadeutvalg (bivirkningsnemda).

Akupunkturforeningens administrasjon består av leder, nestleder og sekretær. I tillegg har vi to prosjektansatte – forskningsansvarlig og nettredaktør.

 

Sekretær:

Anne Lise Bjerkestrand, kontaktinfo til Akupunkturforeningen:

Tlf: 46 67 63 77, epost: info@akupunktur.no

Besøksadresse: Rådhusgata 25

Postadresse: Postboks 1452, Vika, 0116 Oslo

 

Forskningsansvarlig:

Mona Solberg, e-post: solbergmon@gmail.com, tlf. 415 53 015

Nettredaktør:

Jeanette Johannessen, e-post: jeanettejohanne@hotmail.com, tlf. 414 46 337