Organisasjonen

Akupunkturforeningens høyeste organ er Landsmøtet, som hvert år velger hvem som skal sitte i de forskjellige verv i styret, faglig utvalg, etisk råd, etter- og videreutdanningsutvalget og valgkomiteen. Akupunkturforeningen har også et pasientskadeutvalg (bivirkningsnemda).

Akupunkturforeningens administrasjon består av styreleder, nes styretleder og administrasjonsleder. I tillegg har vi to prosjekt ansatte – forskningsansvarlig og nettredaktør.

 

Postadresse: Postboks 26, 1929 Auli.

Tlf: 46 67 63 77, epost: info@akupunktur.no

Administrasjonsleder:

Anne Lise Bjerkestrand

Forskningsansvarlig:

Mona Solberg, e-post: Mona.Solberg@akupunktur.no, tlf. 41 55 30 15.

Nettredaktør:

Jeanette Johannessen, e-post: Jeanette.Johannessen@akupunktur.no, tlf. 41 44 63 37.