Organisasjonen

Akupunkturforeningens høyeste organ er Landsmøtet, som hvert år velger hvem som skal sitte i de forskjellige verv i styret, faglig utvalg, etisk råd, etter- og videreutdanningsutvalget og valgkomiteen. Akupunkturforeningen har også et pasientskadeutvalg (bivirkningsnemda).

Akupunkturforeningens administrasjon består av:

Styreleder: Guro Svenkerud Fresvik, e-post: guro.fresvik@akupunktur.no

Administrasjonsleder: Anne Lise Bjerkestrand, e-post: info@akupunktur.no

Nettredaktør: Jeanette Johannessen, e-post: jeanette.johannessen@akupunktur.no

Postadresse og telefonnummer:

Akupunkturforeningen

Postboks 11, 1920 Sørumsand

Tlf: +47 46 67 63 77

e-post: info@akupunktur.no