Organisasjonen

Akupunkturforeningens høyeste organ er Landsmøtet, som hvert år velger hvem som skal sitte i de forskjellige verv i styret, faglig utvalg, etisk råd, etter- og videreutdanningsutvalget og valgkomiteen.

Det er styret som utnevner bivirkningsnemda (pasientskadeutvalget).

Kontaktinfo:

Tlf: 46 67 63 77, epost: info@akupunktur.no

Besøksadresse: Rådhusgata 25

Postadresse: Postboks 1452, Vika, 0116 Oslo