Organisasjonen

Akupunkturforeningens høyeste organ er Landsmøtet, som hvert år velger hvem som skal sitte i de forskjellige verv i styret, faglig utvalg, etisk råd, etter- og videreutdanningsutvalget og valgkomiteen. Akupunkturforeningen har også et pasientskadeutvalg (bivirkningsnemda).

Akupunkturforeningens administrasjon består av leder, nestleder og sekretær. I tillegg har vi to prosjektansatte – forskningsansvarlig og nettredaktør.

Besøksadresse: Rådhusgata 25

Postadresse: Postboks 1452, Vika, 0116 Oslo

Tlf: 46 67 63 77, epost: info@akupunktur.no

Sekretær:

Anne Lise Bjerkestrand, tlf. 46 67 63 77.

Forskningsansvarlig:

Mona Solberg, e-post: Mona.Solberg@akupunktur.no, tlf. 41 55 30 15.

Nettredaktør:

Jeanette Johannessen, e-post: Jeanette.Johannessen@akupunktur.no, tlf. 41 44 63 37.