Formål

Akupunkturforeningen har i 2018 i 40 år jobbet for å ivareta akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin som eget medisinsk system, og selvstendig profesjon. To autorisasjonssøknader er resultatet av dette, men dessverre har myndighetene foreløpig ikke sett viktigheten av å autorisere akupunktur som en egen medisinsk helseprofesjon. I dag stilles det ikke offentlige krav til å kalle seg akupunktør.

Autorisasjon er viktig for å kvalitetssikre akupunkturfaget ved at det stilles minimumskrav for utdanning innen akupunktur og vestlig medisin, og vi går inn for en fire års utdanning. Slik det er i dag kan hvem som helst anskaffe nåler og starte akupunkturpraksis etter selvstudier eller noen få timers helgekurs i akupunktur – noe vi mener er uforsvarlig og uetisk. Pasientene må garanteres faglig kompetent og sikker akupunkturbehandling. Det er viktig for fagets renommé og utvikling at faget utøves kvalitetsmessig forsvarlig.

Akupunkturforeningen har i alle år jobbet for å profesjonalisere faget, og virket for en høy faglig og yrkesetisk standard i utdanningen og blant foreningens medlemmer. Vi har med dette fått høy faglig kompetanse, og vi ønsker å bruke kunnskapen vår til å bidra til bedre helse i befolkningen og være et supplement der helsevesenet slik vi kjenner det ikke har tilfredsstillende behandling eller der medikamenter har plagsomme og farlige bivirkninger. De senere årene har akupunkturforskningen økt i omfang og kvalitet, og vi kan dokumentere effekt på flere ulike lidelser. I tillegg forskes det på og er avdekket flere av virkningsmekanismene som ligger bak effekten.

Akupunkturforeningen samarbeider med fagorganisasjoner internasjonalt både i Norden, Europa og verdensforeningen.