Ny doktorgrad: Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients.

Jill Brook Hervik disputerte onsdag 7. juni 2017 for PhD-graden ved Institutt for klinisk medisin, onkologi. Studien konkluderer at akupunktur er et trygt behandlingsalternativ for brystkreftopererte kvinner som plages av hetetokter, og kan være et bidrag til at antiøstrogen medisineringen ikke avsluttes for tidlig.

Brystkreftopererte kvinner får ofte antiøstrogen (tamoxifen) for å forhindre tilbakefall. Disse medikamentene gir ofte bivirkninger som hetetokter, nattesvette og forstyrret søvn, og mange kvinner rapporterer om nedsatt livskvalitet på grunn av dette. Medikamentene som vanligvis brukes mot hetetokter har betydelige bivirkninger.

Akupunktur ble undersøkt som en mulig behandling for hetetokter hos brystkreftpasienter medisinert med tamoxifen. Hetetoktene ble betydelig redusert i akupunkturgruppen i behandlingsperioden og videre redusert i 3 måneder. Livskvaliteten bedret seg også under behandling. Ingen slike forandringer ble rapportert i kontrollgruppen, bortsett fra en mindre reduksjon i antall hetetokter om dagen i behandlingsperioden.

Akupunkturforeningen gratulerer Jill Brook Hervik med PhD-graden og er meget glade at akupunktur ser ut til å kunne være et godt behandlingsalternativ for kvinner som plages av hetetokter etter behandling av brystkreft. Akupunkturforskningen øker stadig i omfang og kvalitet, og vi har de siste årene fått resultater som viser at akupunktur kan være et godt behandlingsalternativ der medikamenter har flere plagsomme bivirkninger.

Vi håper at akupunktur kan tilbys de kvinnene som ønsker å prøve dette av kvalifiserte akupunktører med en grundig utdanning og forståelse for problematikken.