Kronikk i Dagens Medisin: Akupunktur – et alternativ til opioider

Nylig publiserte Dagens Medisin en kronikk skrevet av Akupunkturforeningens styreleder Jeanette Johannessen og nestleder Mona Solberg.

I en artikkel i Dagens Medisin advarer Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf), og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mot trenden med legers økende foreskriving av potente opioider.

Helseminister Bent Høie vil også forsterke innsatsen for å hindre en opioid-epidemi i Norge, slik man har fått i USA.

For å lykkes med å redusere forbruket av opioider, ønsker Seraf og NFA en befolkningsrettet kampanje om utfordringer ved opioidbruk. Høie viser til en KUPP-kampanje som rettes mot fastleger for å for å sikre riktig foreskriving av visse legemidler, som opioider.

I kronikken stiller forfatterne spørsmål om akupunktur kan være et seriøst alternativ ved tilstander som opioider brukes for i dag. De nevner blant annet at:

«USA har besluttet, som følge av opioidkrisen, at alle sykehus må tilby evidensbasert medikamentfri behandling før pasienten får forskrevet opioider. Spesielt nevnt i denne forbindelsen er akupunktur og kiropraktikk (spinal manipulasjon) som behandlingsmetode»

Følgende spørsmål ble besvart i kronikken:
Har akupunktur dokumentert effekt ved smerte?
Hvordan er bivirkningsprofilen?
Hva synes pasienter om akupunktur?
Finnes det kompetanse på akupunktur i Norge?

Konklusjonen utifra faktaopplysningene som ble lagt frem, ble følgende:

«Akupunktur kan være et seriøst alternativ ved noen av tilstandene som opioider brukes for i dag. Akupunktur har lav bivirkningsprofil, er kostnadseffektivt og står oppført i kliniske retningslinjer. I tillegg finnes det flere akupunktører med kompetanse som kan være med å redusere helsekøene. Derfor bør akupunktur nevnes som behandlingsalternativ i informasjonskampanjen som foreslås, og akupunktur bør anbefales som et behandlingsalternativ i større grad enn i dag.»

Du kan lese hele kronikken her.

For å være sikker på at akupunktøren er godt kvalifisert, finn din akupunktør MAF på www.akupunktur.no. #Pasientsikkerhet #SolidUtdanning #KvalifiserteAkupunktører