Kronikk i Dagens Medisin – Kompetente akupunktører må få en beskyttet yrkestittel

20. juni 2020 hadde Akupunkturforeningens forskningsansvarlig Mona Solberg, og advokat Gorm Grammeltvedt, kronikk i Dagens Medisin. Helseminister Bent Høie (H) roper et varsko for alternativ behandling av kreftpasienter. Statsråden mener helsemyndighetene må merke seg at loven som forbyr alternative behandlere å behandle kreftsyke, ikke håndheves, og at Forbrukertilsynet og Helsetilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med alternative behandlere.

Solberg og Grammeltvedt ønsket å belyse hvordan lovreguleringen er på dette området.

I henhold til dagens lovverk kan verken utøver eller organisasjon velge om man kategoriseres som alternativ behandler eller ikke. Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.

I kronikken forteller forfatterne at akupunktur er uregulert og at det ikke stilles krav til utdanning. Likevel tilbys akupunktur på 37 % av norske sykehus og er inkludert i offentlige kliniske retningslinjer og i Norsk Elektronisk Legehåndbok (TMD, kvalme, kroniske ryggsmerter, hodepine og migrene).

Forfatterne presiserer at Akupunkturforeningens medlemmer, som alle har solid utdannelse i akupunktur og medisinske fag, aldri behandler kreft. Derimot oppsøker kreftpasienter akupunktører for tilleggssymptomer som slitenhet, hetetokter, kvalme, søvnproblemer og smerter.

Akupunkturforeningens medlemskrav er fireårig offentlig godkjent utdanning, og foreningen har i underkant av 500 medlemmer i dag. Akupunkturforeningen har også eget pasientskadeutvalg og retningslinjer for hygiene- og yrkesetikk som medlemmene plikter å følge.

Slik det er i dag, fører ikke Helsetilsynet tilsyn med personer som ikke er autorisert helsepersonell. Personer som utøver virksomhet som faller inn under lov om alternativ behandling, slik som akupunktur, er ikke underlagt tilsyn eller sanksjoner. Akupunktur – eller dry-needling – tilbys av mange helsepersonellgrupper i smertebehandling. Slik lovverket er nå, må pasienten selv vurdere behandlerens utdanning og kompetanse. Allmennleger ønsker å henvise, men vet ikke hvem de skal henvise til.

Forfatterne skriver helt tilslutt;

Uten en ny lovregulering stilles ikke de samme kravene til andre som tilbyr nålebehandling. Vår søknad om autorisasjon som helsepersonell er basert på behovet for bedring av pasientsikkerhet og et bredere tilbud av ikke-medikamentell smertebehandling i helsetjenesten. Slik vil pasienter kunne motta god og sikker behandling for tilstander hvor akupunktur har dokumentert effekt.