1 Needle Treats 1000 Diseases & Oncology Acupuncture: Don´t be afraid to treat cancer patients med Yair Maimon

Vi er glad for å ha fått muligheten til å invitere Dr. Yair Maimon tilbake til Norge for en inspirerende og nyttig kurshelg. Yair har lang og bred erfaring som kliniker, forsker og foreleser. Han er kjent for å integrere ulike former TCM med vestlig medisin på sin egen unike måte, og formidler sin kunnskap og erfaring med varme og engasjement.

Kurset vil denne gangen være todelt, med to spennende tema:

Dag 1: 1 needle treats 1000 diseases

The principle of using these fine needles is easy to say, but difficult to master. Ordinary skills of acupuncture maintain the physical body; high skills maintain the spirit, use the spirit to reveal the spirit.` (Ling Shu kapittel 1)

Ønsker du å lære teknikker som hjelper deg å diagnostisere mer presist? Og å tilegne deg kunnskap som hjelper deg å gjenkjenne underliggende emosjonelle ubalanser? Kunne du tenke deg å få raskere resultater med færre nåler? Dette er noe av det vi vil sitte igjen med etter denne dagen.

Vi møter alle daglig pasienter som kommer til oss med plager som ikke bare er fysiske. Som utøvere av kinesisk medisin blir vi fort klar over hvor grunnleggende viktig Shen er og hvilken kraftfull rolle våre emosjoner spiller. Hvordan kan vi best anvende denne erkjennelsen for å oppnå gode resultater? Vi vil drøfte diagnostiske prinsipper og teknikker som kan hjelpe oss å vurdere Shen og avdekke den underliggende årsaken til pasientens plager, slik at vi kan behandle roten og ikke bare manifestasjonen. Undervisningen er basert på mange års studier og klinisk erfaring innen dette området, og vil inneholde mange kasuistikker fra den kliniske hverdagen til Yair.

Noen av punktene vi vil se på i løpet av dagen er:
– Punkter som behandler personens styrke og indre kjerne
– Bruk av ett enkelt punkt for å få raske og gode resultater
– Rollen Shen, Hun, Po og våre emosjoner spiller ved depresjon, fobi, angst og OCD
– Aktuelle akupunkturpunkters energetiske egenskaper for å få en dypere forståelse av dere funksjoner og anvendelse
– Spesiell one-needle teknikk

En liten introduksjon finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=gfvcdtogXKw

Dag 2: Onkologi og akupunktur – Hva kan vi bidra med for kreftpasienter?

Dr. Yair Maimon har lang erfaring både med forskning og behandling av kreftpasienter. Han er bl.a. forskningsleder ved Tal-senteret (Integrative cancer research center, institute of oncology) ved Sheba hospital i Israel. Forelesningen baserer seg på gode forskningsresultater og daglig, klinisk praksis.

Mange av oss har en iboende tilbakeholdenhet når det kommer til å behandle pasienter med en kreftdiagnose. Samtidig som dette er en sårbar pasientgruppe hvor vi plikter å trå varsomt, er det også en pasientgruppe som kan dra stor nytte av akupunktur som støttebehandling. Det har vært utført mye god forskning på dette området de siste årene, og med spennende resultater. Ett eksempel er et studie som undersøkte effekten av LI2 for økt spyttproduksjon ved bruk av fMRI, med gode resultater. Dette kan gi oss større selvtillit til å benytte dette punktet på pasienter som plages av munntørrhet i forbindelse med strålebehandling. Bruken av PC6 for kvalme og oppkast, spesielt hos pasienter som får cellegift, er et annet eksempel. Eller bruken av KID2 og KID6 hos kvinner med brystkreft som er under hormonbehandling.

Kunnskap om god forskning som er gjort og kjennskap til behandlingsprotokollene som er brukt vil gi oss større trygghet i møte med pasienter og gjøre det lettere å kommunisere godt med det etablerte helsevesen. Denne kursdagen vil vi gå gjennom noen av områdene hvor akupunktur kan være med på å lindre ubehagelige bivirkninger av den konvensjonelle behandlingen. Yair ønsker å vise oss at vi har mye godt å bidra med, og å gi oss praktiske verktøy for å gå i gang med dette. Disse kan også brukes i behandling av andre kroniske sykdommer.

En liten introduksjon finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=gLuigF6fIMk

Kursavgift: Medlemmer kr 3.000,-. 
ETCMA Medlemmer 4.000,-. Studentmedlemmer kr 1500,-. Lunsj er ikke inkl i prisen.

Kursplasser: 60
Kursansvarlig: 
Anja Gravdal
Påmeldingsfrist: 22. juli 2016
Her melder du deg på:  https://www.deltager.no/1_needle_treats_1000_diseases__oncology_acupuncture_dont_be_afraid_to_treat_cancer_patients_03092016

Påmeldingsregler:
 Påmelding til kurs er bindende. Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg må betale:
- halve kursavgiften når avbestillingen skjer inntil 14 dager før kursstart.
- hele kursavgiften når avbestillingen skjer inntil en uke før kursstart.

Dersom man må trekke seg på grunn av sykdom, vil man bli belastet med et gebyr tilsvarende 10 % av kursavgiften uansett når avbestillingen skjer i forhold til kursstart. I slike tilfeller må legeattest sendes til Akupunkturforeningen.
Skulle kurset av uforutsette årsaker måtte avlyses, vil kursdeltagerne selvsagt få tilbakebetalt kursavgiften, men eventuelle avbestilte flybilletter eller andre utgifter kan Akupunkturforeningen dessverre ikke refundere.