De 7 emosjoner og deres effekt på Qi og Shen. Hvordan transformere psykiske lidelser med akupunktur.

Vi er veldig glade for å få Yair Maimon tilbake i Norge. Han er en engasjerende og inspirerende foreleser og gir masse faglig påfyll. Denne gangen skal ha forelese i: De 7 emosjoner og deres effekt på Qi og Shen. Hvordan transformere psykiske lidelser med akupunktur.

Fra: lørdag 24-09-2011 kl:09:00

Til: søndag 25-09-2011 kl:16:00

«A man`s faults are essentially rooted in his type of mind. Observe his faults and you may know his virtue.» Confucius

Yair: «De fleste pasienter trenger indre heling og transformasjon, som deres behandlere trenger vi derfor å forstå de indre årsakene til sykdom, emosjonene, for å få endring i roten av deres ubalanse. Kinesisk medisin tilbyr en dyp forståelse av livet, velvære, sykdom og lidelse. Denne forståelsen springer ut av bevegelsen av Qi mellom himmel og jord. Selv om disse konseptene er urgamle representerer de et veldig detaljert system som forklarer Shens funksjoner og the mind, i tillegg til interaksjonen mellom disse to.»

Yair mener at dagens bruk av TKM ofte vektlegger eksterne patologiske faktorer som vind, damp etc, mens roten til forståelse, diagnostisering og behandling av psykologiske og autoimmune lidelser ligger i interaksjonen mellom Qi, Shen og emosjonene. Kinesisk medisin benytter pasientens egen evne til selvheling. Jo mer presis diagnose, jo bedre forståelse for emosjonene og deres transformasjon desto mer kan vi forsterke pasientens styrker og potensiale til selvheling og på denne måten hjelpe pasienten å løse sitt problemet. I dette kurset vil det være en utfyllende presentasjon av de 7 emosjonene og måten kinesisk medisin ser på og behandler mange psykiske og psykiatriske lidelser.

På seminaret vil vi diskutere kliniske caser. Yair vil presentere fremgangsmåter for å transformere emosjoner, en viktig faktor ved kinesisk medisin. Han gir oss de mest effektive akupunkturpunktene som kan fremkalle dyp heling og transformasjon. Det dreier seg ikke bare om å behandle sykdom men også hjelpe pasienten å finne sin vei for helse, vekst og indre balanse. «… the superior doctors treat the Shen, the inferior treat the body, the superior doctor prevents disease, the inferior treats the disease».

Vi tar for oss:
Hva er emosjonene? Hvilken rolle spiller de som indre årsaker til sykdom? Dyptgående diskusjon om emosjonene og Shen. Kinesisk medisins syn på persepsjon, tanker, emosjoner og Shen. Klassiske kinesiske tekster som tar for seg Shen, the mind og emosjonelle lidelser.
En mer presis forståelse av angst, panikkanfall, OCD (obsessive compulsive disorder) depresjon, frykt etc fra et kinesisk medisinsk synspunkt.
Presentasjon av kliniske caser med bilder, som illustrerer diagnose og behandling. Dette på et nivå som lett kan overføres til din praksis.
Behandling av pasienter med fokus på transformasjon av emosjoner.
Akupunkturpunkter egnet for å behandle emosjonene og Shen.
Dersom tiden tilater det vil vi ha pasienter som diagnostiseres med fokus på transformasjon av emosjoner.

Les Mer om Yair Maimon her.

Sted: Helsehøyskolen, Sognsveien 75 B, 0855 OSLO, 2. etg.
Tid: 24. og 25. september 2011 kl 09.00-16.00 begge dager
Kursavgift: Medlemmer kr 2.500,- lunsj er ikke inkl i prisen.
Studentmedlemmer halv pris.
EVUs ansvarlige: Cathrine Nodberg

Påmeldingsfrist: 10. august 2011
Påmelding skjer ved å sende en mail til: merete@akupunktur.no. Du vil få tilsendt faktura etter påmeldingsfristens utløp.