Acupuncture for insomnia – Sleep and Dreams in Chinese Medicine

In our modern world, sleep disturbance, has become an ever-increasing complaint affecting almost 40% of the population and disturbingly a large proportion of children.

Sleep is the most representative of the body’s circadian rhythms, it becomes an excellent indicator of the inner equilibrium of yin and yang and the five substances. The Eight Extraordinary vessels, acting as inner regulators, maintain the inner balance and the adaptation to external changes. Therefore, a detailed assessment of sleep patterns and dreams, can supply an accurate evaluation of a person’s overall psycho-energetic state.

Course contents:
• Western and Eastern physiology and pathology of sleep
• Insomnia in Chinese medicine
• Sleep disturbances and the movements of Wei Qi-Defensive energy
• Sleep disturbances and the state of Xue-Blood
• Sleep disturbances and the state of Shen-Mind/Spirit
• The Eight Extraordinary vessels and the regulation of sleep
• The physiological and psychological significance of dreams in Chinese medicine
• Diagnosis and treatment
• Clinical examples

Litt om Dr. Hamid Montakab
Tid: Lørdag 6. og søndag 7. mai 2017, 09.00-16.00 begge dagene
Kursavgift: Medlemmer kr 3.000,-. 
ETCMA Medlemmer 4.000,-. Studentmedlemmer kr 1500,-. Lunsj er ikke inkl i prisen.
Kursplasser: 50
Kursansvarlig EVU: Anja Gravdal
Påmeldingsfrist: 1. april 2017

Her melder du deg på:  http://www.deltager.no/acupuncture_for_insomnia_-_sleep_and_dreams_in_chinese_medicine_06052017

Påmeldingsregler:


Påmelding til kurs er bindende. Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg må betale:
– halve kursavgiften når avbestillingen skjer inntil 14 dager før kursstart.
– hele kursavgiften når avbestillingen skjer inntil en uke før kursstart.

Dersom man må trekke seg på grunn av sykdom, vil man bli belastet med et gebyr tilsvarende 10 % av kursavgiften uansett når avbestillingen skjer i forhold til kursstart. I slike tilfeller må legeattest sendes til Akupunkturforeningen.
Skulle kurset av uforutsette årsaker måtte avlyses, vil kursdeltagerne selvsagt få tilbakebetalt kursavgiften, men eventuelle avbestilte flybilletter eller andre utgifter kan Akupunkturforeningen dessverre ikke refundere.