Barnekurs med Julian Scott i regi av Norges Helsehøyskole

12.-14. oktober, 16.-18. november, 7.-9. desember 2012 i regi av Norges Helsehøyskole