Behandling av kroniske og vedvarende infeksjoner (LPF)

Endelig har vi fått Will MacLean fra Australia, en svært anerkjent og populær forfatter og foredragsholder i TKM hit til Norge!

 Restpatogene faktorer (LPF) er en vanlig og ofte uidentifisert årsak til ulike symptomer og ubalanser. Karakteristisk for LPF er vedvarende sykdom eller uforklarlig sykelighet, som har oppstått etter en akutt infeksjon som kroppen ikke har klart å bekjempe fullstendig. LPF er vanlig å se i klinisk praksis, og kan manifestere seg på flere måter – alt fra milde tilfeller som vedvarende hoste, søvnløshet, feber etc, til de mer alvorlige lidelsene der den patogene faktoren holder stand i måneder eller år. Eksempler på dette kan være kronisk utmattelses syndrom (ME), feber av ukjent årsak og komplikasjoner etter vaksinering. I tillegg kan man finne patogene faktorer i enkelte tilfeller av mindre åpenbare sykdommer som ulike autoimmune sykdommer, endokrine og allergiske lidelser (Hashimotos- og Graves sykdom, Lupus, Bechet`s sykdom, kronisk katarr og eksem mm).

Til tross for at det stadig kommer nye terapiformer og medisiner ser likevel forekomsten av det vi kaller restpatogene faktorer (LPF) ut til å øke. Kinesisk medisin har en god forklaringsmodell for å forstå disse plagene og dermed får vi gode også behandlingsresultater.

Kursinnhold:
Kurset starter med et historisk tilbakeblikk, der vi ser på utviklingen av de analytiske modellene gjennom århundrene. Dette inkluderer Shang Han Lun, Wen Bing, konsepter av gu syndrom osv. Videre tar vi en nærmere titt på etiologi og de vanligste kliniske mønstre og behandlingen av disse. Kasustikker vil bli brukt for å illustrere forskjellige behandlingsstrategier. Den siste delen vil bli brukt til å vise de mer eksotiske og ekstreme eksemplene på LPF.

Kurset vil være så praktisk rettet som mulig. Will MacLean vil dele sine egne kliniske erfaringer med oss. I løpet av helgen vil deltakerne få en systematisk innføring i kunnskapsbasen og verktøyene nødvendige for å identifisere og behandle LPF. Kurset presenterer en klar og detaljert metodologi for forståelse av etiologi, LPFs natur og lokalisasjon enten man benytter akupunktur eller urtemedisin. En ny syntese av gamle og effektive ideer kombinert med over 20 års klinisk erfaring gir en mer brukervennlig modell for analyse av LPF og en konsis strategi for håndteringen av LPF.

Will: «Modellen jeg presenterer er et uttrekk av den klassiske tilnærmingen til invasjon av patogene faktorer. Dette filtrert gjennom 20 års praksis, har gitt et system som er lettforståelig og enkelt å ta i bruk.»

Les om Will MacLean her

Sted: Park Inn, Øvre Slottsg 2 c, Oslo
Tid: 12.-13. juni 2010 kl 09.30-16.00 begge dager
Kursavgift: Medlemmer kr 2.800,- lunsj er inkl i prisen.
Studentmedlemmer halv pris
EVUs ansvarlige: Cathrine Nodberg

Påmeldingsfrist: 24. april 2010
Påmelding skjer ved å sende en mail til: merete@akupunktur.no. Du vil få tilsendt faktura etter påmeldingsfristens utløp.