Diagnostisk metode

Med: Minh-Khai Mai Thi
Fra: søndag 19-03-2006 kl:09:15
Til: søndag 19-03-2006 kl:16:15