Forebyggende kinesisk medisin

Et kurs i å forebygge helseplager på den kinesiske måten: med basis i både tradisjon og moderne livsstilsforskning

Jo lengre vi praktiserer medisin, jo mer innser vi at det ikke finnes magiske løsninger og at når sykdommene først har dukket opp, er det som regel vanskelig å behandle dem.

“In caring for life, the wise must adapt themselves to the fluctuations of cold and heat in the four seasons, live peacefully and practise temperance in joy and anger, balance between yin and yang, strength and gentleness. Hence no outward evil can impair their health and they will enjoy long lives”. The Yellow Emperor’s Inner Classic, 100BCE to 200CE.

Peter Deadman mener at det viktigste medisinen i dag kan tilby er å assistere menneskekroppen med å minimalisere sjansene for å utvikle alvorlige sykdommer som diabetes, kreft og hjertesykdommer. Peter Deadman står trygt på skuldrene til blant andre den største klassikeren når han sier dette: The superior physician helps before disease has arisen” (The Yellow Emperor´s Inner Classic, 100 f.Kr til 100 e.Kr).

Det ligger mye kunnskap i kinesisk forebyggende medisin og Peter Deadman mener at det forebyggende aspektet i kinesisk medisin faktisk er et like stort og viktig område som hhv. urter, akupunktur og tuina. Og i dag understøtter moderne livsstilsforskning denne kunnskapen.

Dette én-dag kurset med Peter Deadman vil dekke tradisjonell kinesisk lære om regulering av tankegang og følelser, diett, te, alkohol, trening, arbeid og hvile, søvn, seksuell aktivitet og selv-”dyrking” i eldre år. Det vil likeså omhandle de siste tiårenes forskning om disse temaene.

Les mer om Peter Deadman her

Kurset holdes i forbindelse med Landsmøtet Lørdag 13. mars 2010.

Sted: Park Inn, Øvre Slottsg 2c, Oslo
Tid: 14. mars 2010 kl 09.00-16.00
Kursavgift: kr 1.500,-
EVUs ansvarlige: Cathrine Nodberg

Påmeldingsfrist: 1. februar 2010
Påmelding skjer ved å sende en mail til: merete@akupunktur.no. Du vil få tilsendt faktura etter påmeldingsfristens utløp.