Forskningskurs med NAFKAM

Terje Alræk, Frauke Musial og Vinjar Fønnebø fra NAFKAM i Tromsø kommer til Oslo den 3. desember for å snakke om forskning på akupunktur.

Dette er et kursdag for alle våre medlemmer som er interessert i akupunkturforskning. Du vil få et innblikk i ulike aktuelle probemstillinger og temaer. Dette er første dag i en serie av flere fremover der forskning er tema. Neste forskningskursdag vil bli 11. mars – dagen før Landsmøtet. Du kan fint være med på kun et av kursene eller begge om det passer for deg.

På landsmøtet i mars 2015 ble det vedtatt at det skal opprettes en forskningsgruppe. Mange av våre medlemmer er interessert i akupunkturforskning – enten å kunne mer om det for å forstå og lese studier eller fordi de selv ønsker å forske. Vi i EVU ønsker å få opp interessen og kunnskapen om temaet og håper at mange av dere vil kaste dere på dette kurset. Dersom vi ønsker å få større aksept for faget vårt er det helt nødvendig å øke kompetansen på forskning, slik at akupunktører selv kan være med i utvikle ulike typer studier av akupunktur. Bli med å trekke faget vårt i riktig retning!

Program for dagen:

9.00 – 09.30

Ankomst, samling, og velkommen

09.30 – 10.30 Forsknings-metodikk Terje Alræk:

Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder – med eksempler fra akupunktur forskning (pragmatiske studier og comparativ effectiveness studier mm). (45 min + 15 min diskusjon)

10.30 – 11.30 Vinjar Fønnebø:

Pasientregister og forskningstilgjengelige journaler (45 min + 15 min diskusjon)

11.30 – 12.30

Lunsj

12.00 – 14.00 Placebo og relaterte spørsmålene

 

Diskusjon om placebo

Frauke Musial:

Akupunktur mot smerter: Sham-Akupunktur, Biomekanismer, og metodiske utfordringer (ca 45 min)

Terje Alræk:

Some thoughts on the placebo in acupuncture research» (25 min)

14.00 – 14.30

Kaffepause

14.30 – 16.30 Fellesdiskusjon Mulige forskningsprosjekter
16.30 Vel hjem J

NB! NY TID Tid: 3. desember 2015, kl 09.30-16.30

Kursavgift: Medlemmer kr 1.000,- lunsj er ikke inkl i prisen.

Kursplasser: 50
Kursansvarlig: 
Merete L. Dahle
Påmeldingsfrist: 15. november 2015
Her melder du deg på:  https://www.deltager.no/forskningskurs_med_nafkam_03122015