Invitasjon til medieseminar med Katrine Adair

Lørdag 9. januar 2016 kl. 11-14 arrangerer Akupunkturforeningen et medieseminar i Oslo, med seminarleder Katrine Adair fra Medialøven. Hun vil med sitt glødende engasjement, kunnskap og godt humør lede oss gjennom disse tre timene. Dette blir et aktivt seminar!

Målet er å motivere deltakerne til å bli mer synlig i media. Du får konkrete tips og råd du umiddelbart kan omsette til praksis. Her er en oversikt over seminarets innhold:

Hva vil vi oppnå ved å være synlige
Hvem snakker vi til
Hvordan tenker og jobber journalister
Hvordan prioriteres nyhetene
Nyhetskriterier
Hvordan få troverdighet og gjennomslag
Hvordan ”selge inn” en sak
Hvordan forberede seg til et intervju

Om kursleder Katrine Adair
Katrine Adair har jobbet som medietrener og kommunikasjonsrådgiver i eget selskap i mer enn 18 år for bl.a. universiteter, departementer og direktorater. Hun er utdannet journalist, har 1.avd.jus fra Universitetet i Oslo og har jobbet 11 år i NRK Dagsrevyen hvor hun var producer i 8 år. Hennes visjon er å gi deg trygghet i møte med journalister og en lyst til å være synlig i media.

Kurset vil kunne gi deg innspill på hvordan du kan synliggjøre deg og din klinikk i media.

Akupunkturforeningen har også invitert medlemmer av Norsk Osteopat Forbund og Norske Homeopaters Landsforbund med flere til å delta, så vær tidlig ute for å sikre deg plass.

Her er linken til seminaret i deltager.no https://www.deltager.no/medieseminar_29082015