Kurs i Bisyndromer med Pei-Lin Sun

Det kinesiske tegnet `bi` betyr blokkering eller hindringer. I TCM brukes dette begrepet for å betegne stagnasjon av qi og blod i jing (kanaler) og luo (meridianer) på grunn av angrep av patogene faktorer som vind, kulde, fuktighet etc. Bi gir i første rekke opphav til smerte, hevelse og innskrenket bevegelighet. Bisyndromer i TCM inkluderer ikke bare revmatisme, men også flere ulike typer muskel- og leddproblemer.

Kurset vil dekke følgende:
1. Generell innføring, definisjon og nomenklatur, generell patogenese, klassifisering av Bisyndrom, Bisyndromer iulike stadier og kliniske manifestasjoner av Bisyndromer
2. Behandling av Bisyndrom: punktvalg og kombinasjoner
3. Behandling av Bisyndrom med akupunktur; skulder Bi, albu Bi, korsrygg Bi, kne Bi.

Foredragsholder og forfatter av boken Bi-syndromes Pei-Lin Sun sier at dette kurset egner seg for de som er ferdig med sin grunnutdanning i TKM. Det er en fordel å ha praktisert TKM en tid.

Les mer om Pei-Lin Sun

her.
Tid: 25. og 26. mai 2013, kl 09.00-16.00 begge dager
Kursavgift: Medlemmer kr 2.500,- lunsj er ikke inkl i prisen.
Studentmedlemmer halv pris.
EVUs ansvarlige: Mette Trolie

Vi har forhandlet frem overnatting på Clarion Hotel Royal Christiania til kr 780 for enkelt rom og kr 980 for dobbeltrom inkludert frokost.

Påmeldingsfrist: 25. mars 2013
Påmelding skjer ved å sende en mail til: merete@akupunktur.no. Du vil få tilsendt faktura etter påmeldingsfristens utløp.