Kurs med Nir Salomon: Stabilizing the Earth – behandling av IBS – AVLYST

Irritabel tarmsyndrom (IBS – Irritable bowel syndrome) er en vanlig sykdom som rammer anslagsvis 10-20% av befolkningen. Med andre ord er det et stort problem – for hver enkelt det gjelder og for samfun-net. Årsaken til IBS er ukjent. Sykdommen er godartet, hvilket betyr at den ikke antas å medføre økt dødelighet. Likevel er det mange som opplever redusert livskvalitet. Det sentrale symptomet ved IBS er mageplager. I tillegg assosieres sykdommen med en rekke tilliggende symptomer som uforklarte muskel og ledd-smerter, fatigue (utmattelse) og nedstemthet. Dette kurset vil gi deg oppdatert kunnskap om hvordan du kan hjelpe disse pasientene best mulig.

Nir Salomon har over mange år spesialisert seg på mage- tarmlidelser og har et brennende engasjement for en helhetlig behandling av IBS. Han vil også å ta for seg behandling av IBD (inflammatoriske tarmsykdommer).

Nir Salomon presenterer kurset slik:
«This approach integrates the biological, physiological and energetic aspects of the digestive system into a comprehensive medical model which can be effectively used in the clinic as well as a foundation for investigational research. After returning from my extensive internship in the gastroenterology department at Chengdu University of TCM, I realized that the differential diagnosis for IBS found in both traditional and more modern text books were lacking. Although these texts offer a simple symptom-based approach and diagnosis/treatment according to TCM syndromes, the texts do not include the vast knowledge of the pathophysiology and disease course obtained through conventional medical diagnostic tools and scientific studies. Therefore, I decided to establish the Integrative Gastroenterology unit in Sheba Medical Center, to find a way to integrate the knowledge from both worlds into one model.»

This course provides:
– An in-depth view of the conventional pathology and patho-physiology of IBS including
understanding medical examination, current pharmaceutical treatments and more.
– Learning the Chinese medicine view of these pathologies and their main underlying mechanisms
including energetic and emotional aspects of the disease. This goes beyond regular TCM
syndromes to a much deeper into the real energetics and wholistic view that Chinese medicine
provides.
– Learning a new integrative differential diagnosis for IBS. Clearly understanding the connection
between conventional findings and their energetic TCM correlation.
– Treatment strategies including effective acupuncture combinations and points and simple
herbal remedies that can be easily used by practitioners who are not fully learned in herbal
medicine.
– Case studies.

Det vil også være mulig å delta på kurset via streaming.

Du kan melde deg på her

Du kan vise din interesse på facebook også

Priser:

Medlemmer Akupunkturforeningen, kr 3 000,00
Ikke-medlemmer, kr 4 000,00
Streaming medlemmer Akupunkturforeningen, kr 3 000,00
Streaming ikke-medlemmer, kr 4 000,00

Påmeldingsfrist: 05.04.2019 klokken 23:00.

Dette kurset er dessverre avlyst.