Kurs i psykiske lidelser og øreakupunktur med Per Sloth Jensen

Dette kurset retter seg mot akupunktører som ønsker en grundig innføring i øreakupunktur og psykiske lidelser.

Det har lenge vært en del av bestillingen til den psykiatriske spesialisthelsetjenesten at det skal utvikles medikamentfrie tilbud. Det etterlyses flere gode tilbud uten bivirkningene som medikamentene ofte gir, til pasienter med milde til moderate depresjoner og angst, samt andre pasientgrupper innen psykiatrien. Her kan akupunktur teoretiske modeller og tiltak, være ett supplement til de medikamentfrie tilbudene som helseforetakene skal etablere. Enkeltstudier har også vist at akupunktur kan ha effekt ved uro, angst, depresjon og stress. Øreakupunktur har mange og enkle tilnærminger til dette.

Det blir undervist i metoder som gir god effekt på dette sammen med tradisjonell kinesisk medisin (tkm), samt forskjellige smertetilstander.

Innhold:
Gjennomgang av ørets anatomi og akupunkturpunkter.
Punkter og tilnærming ved forskjellige psykiske lidelser, depresjoner,
Angst og tvangstanker.
Punktvalg ved forskjellige smertetilstander.
Punktvalg i øret kombinert med tradisjonell kinesisk medisink (tkm)    diagnoser.
Nåleteteknikker.

Noe øvelse under veiledning.

Litt om Per Sloth Jensen

Kursavgift: Medlemmer kr 3.000,-. 
ETCMA Medlemmer 4.000,-. Studentmedlemmer kr 1500,-. Lunsj er ikke inkl i prisen.

Kursplasser: 50
Kursansvarlig: 
Anja Gravdal.
Påmeldingsfrist: 1. oktober 2016
Her melder du deg på:  https://www.deltager.no/kurs_i_psykiske_lidelser_og_oreakupunktur_05112016

Påmeldingsregler:
 Påmelding til kurs er bindende. Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg må betale:
– halve kursavgiften når avbestillingen skjer inntil 14 dager før kursstart.
– hele kursavgiften når avbestillingen skjer inntil en uke før kursstart.

Dersom man må trekke seg på grunn av sykdom, vil man bli belastet med et gebyr tilsvarende 10 % av kursavgiften uansett når avbestillingen skjer i forhold til kursstart. I slike tilfeller må legeattest sendes til Akupunkturforeningen.
Skulle kurset av uforutsette årsaker måtte avlyses, vil kursdeltagerne selvsagt få tilbakebetalt kursavgiften, men eventuelle avbestilte flybilletter eller andre utgifter kan Akupunkturforeningen dessverre ikke refundere.