Landsmøtekurs: Klinisk forskning styrker din praksis i hverdagen! med NAFKAM

Denne dagen lærer du hvordan du kan bruke forskning til å styrke din kliniske praksis. Kunnskap i akupunkturforskning kan være med å styrke tverrfaglig samarbeid, men også gjøre det lettere å forstå resultater av studier – det være seg om akupunktur kommer ut med et godt eller dårlig resultat.

Hold av dagen! Forskerteamet fra NAFKAM kommer tilbake og vil gi oss en innholdsrik og morsom dag om akupunktur og forskning. Du trenger ikke å ha vært på det første seminaret i desember for å kunne delta.

En studie av MacPherson et al., (2006) beskriver akupunktur som en kompleks intervensjon av spesifikke og ikke-spesifikke faktorer. Dette gjør det utfordrende å forske på akupunktur, men det arbeides for å gjøre metodene og kvaliteten bedre. Det er viktig at det forskes på akupunktur på akupunkturens premisser – og hvordan skal det gjøres? Dette vil de tre foredragsholderne snakke om og diskutere med oss.

Vi husker alle artikkelen som stod i VG 27. januar i år med overskriften: Studie: Akupunktur ikke bedre enn «falske» nålestikk og de mange kommentarene som fulgte. Terje Alræk, Frauke Musial, & Vinjar Fønnebø vil sammen gå igjennom hvordan lese en vitenskapelig artikkel, slik at det vil bli lettere for oss å forstå hva et slikt resultat betyr for oss som klinikere og hvordan vi kan forholde oss til slike studier når vi blir stilt spørsmål fra pasienter og media. Det vil bli rikelig tid til å stille spørsmål og diskutere.

Her kan du lese mer om professor Frauke Musial.

Her kan du lese mer om professor Terje Alræk.

Her kan du lese mer om professor Vinjar Fønnebø.

Kursavgift: Medlemmer kr 900,- lunsj er ikke inkl i prisen.

Kursplasser: 40
Kursansvarlig: 
Merete L. Dahle
Påmeldingsfrist: Så fort som mulig
Her melder du deg på:  https://www.deltager.no/landsmotekurs_forskningsseminar_med_nafkam_11032016

Påmeldingsregler:
 Påmelding til kurs er bindende. Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg må betale:
- halve kursavgiften når avbestillingen skjer inntil 14 dager før kursstart.
- hele kursavgiften når avbestillingen skjer inntil en uke før kursstart.

Dersom man må trekke seg på grunn av sykdom, vil man bli belastet med et gebyr tilsvarende 10 % av kursavgiften uansett når avbestillingen skjer i forhold til kursstart. I slike tilfeller må legeattest sendes til Akupunkturforeningen.
Skulle kurset av uforutsette årsaker måtte avlyses, vil kursdeltagerne selvsagt få tilbakebetalt kursavgiften, men eventuelle avbestilte flybilletter eller andre utgifter kan Akupunkturforeningen dessverre ikke refundere.