Modul 3 Kurs i behandling av smerter 13.-15. november 2015 Dry needling/Intramuskulær behandling (IMS)/triggerpunktsbehandling

Ronnie Hilland beskriver tema for kurset slik: Kurset vil legge mer vekt på biomekaniske betraktningsmåter, som har fått økt betydning for forståelse av årsaken, utvikling og behandling av visse sykdommer, spesielt i muskel/ skjelettsystemet.

Modul 3 Gunn IMS vil først og fremst utvide undervisning i ortopedi og funksjonell anatomi dvs tester og undersøkelser av ledd i kroppen. Dette gjelder ekstremitetene og lumbalryggen. Videre vil vi denne gang gå dypere i klinisk nevrofysiologi og på dette vis forstå hva som skjer når muskel- og skjelettplager oppstår i kroppen. Vi ønsker også å få bedre kunnskap i sykdomslære vedr. muskel- og skjellettplager. Samtidig vil vi vise aktuell pasientbehandling i praxis.

Økt kunnskap i sykdomslære er viktig og spesielt i kombinasjon med økt kunnskap i nevrologi.

Vi vil med andre ord gjøre terapeuten bedre ”rustet” til å møte dagens krav til behandling av så vel kroniske og akutte muskel- og skjelettplager. Vi vil få en unik mulighet til å kombinere TCM og IMS.

Del 3 vil gå over tre dager og vi vil benytte mye av tiden til pasient behandling.

Det forutsetter at deltagerne allerede har Modul 1 og 2 (del 1 & 2).

Tid: 13. – 15. november 2015

Fredag kl 10.00-16.30
Lørdag kl 09.00-16.30
Søndag kl 09.00-15.00

Kursavgift: Medlemmer kr 5.900.
EVUs ansvarlige: Anja Gravdal

Påmeldingsfrist: 14. september 2015
Påmelding skjer gjennom tjenesten deltager.no ved å følge denne linken: https://www.deltager.no/modul_3_kurs_i_behandling_av_smerter_13112015