Ny meta-analyse: Akupunktur kan være til hjelp for kvinner med endometriose

Omtrent 6-10% av den generelle fertile kvinnelige befolkningen har endometriose. Endometriose er en inflammatorisk tilstand som ofte fører til smertefull menstruasjon, lave magesmerter og kraftig mensblødning. Tilstanden er en kronisk sykdom som kan påvirke hele kroppen. Smerter før menstruasjonen og ved eggløsning kan også forekomme. Noen opplever smerter konstant eller periodevis med forverring av smertene.

Det finnes ingen kur for endometriose, kun lindrende behandling. Behandlingene som tilbys i dag er smertestillende medikamenter, kirurgi og hormonbehandling.

Akupunktur – en potensiell behandling

Nå i desember 2023 ble en systematisk gjennomgang og meta-analyse om akupunktur og endometriose publisert. Seks studier med totalt 331 deltakere ble inkludert. To av studiene er utført i Kina, to i engelsktalende land (Australia og USA), en i Østerrike og en i Brasil. Gjennomgangen viser at akupunktur har klinisk relevant effekt ved bekkensmerter. Forfatternes konklusjon er at akupunktur bør betraktes som en potensiell behandling ved endometriose.

Hva skal til for å bli en godt kvalifisert akupunktør?

Det stilles i dag ingen krav til utdanning eller kompetanse i å behandle folk med akupunkturnåler i Norge. Akupunkturforeningen mener at en fireårig høyskoleutdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Dette er også kravene for at en akupunktør kan bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen. Disse kravene stilles for å sikre at pasientene garanteres en faglig kompetent behandling med akupunktur og for å ivareta pasientsikkerheten. Akupunktørene plikter også å ha ansvarsforsikring og følge Akupunkturforeningens strenge retningslinjer for en trygg akupunkturpraksis.