Frist 31. desember!

Søknad om redusert kontingent må gjøres via dette skjemaet i forkant av hvert kontingentutskrivelse, altså før 31. desember hver år. Det kan søkes om redusert kontingent for maksimum et kalenderår av gangen. Det må derfor søkes hvert år. Nedsettelsesgrunn må gjelde i minst 6 måneder og må dokumenteres. Ved innvilget søknad betaler medlemmet 30% av ordinært medlemskontingent. Pensjonister trenger ikke å søke, men kun gi beskjed til foreningen om at de har fylt eller fyller 67 år det gjeldende året.

Søknadsskjema for redusert kontingent

Søknadsskjema for redusert kontingent

Jeg søker på bakgrunn av:
Jeg ønsker

Maximum file size: 41.94MB

Start på nytt