Stort behov for helsepersonell: – Paradoks at akupunktørene fortsatt holdes utenfor

Helsepersonellkommisjonens rapport beskriver et stort behov for bedre utnytting av ressurser og bedre samspill i fremtidens helsetjeneste. Likevel holdes akupunktører utenfor. – Et tap for pasientene, sier Akupunkturforeningens leder.

– Det er et stort paradoks at Akupunkturforeningens 400 medlemmer, høyt kvalifiserte ytere av helsehjelp, ikke regnes med blant ressursene i helsevesenet som må utnyttes bedre.

Det sier Guro Svenkerud Fresvik, styreleder i Akupunkturforeningen, som organiserer over 400 høyt kvalifiserte akupunkturer.

 

Les hele saken på NTB her