Verdensdagen for psykisk helse: Livet under og etter pandemien

Verdensdagen for psykisk helse startet i 1992 og har siden den gang blitt markert i hele verden den 10. oktober hvert år. Verdensdagen har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. Det skal være like lett å snakke om vår psykiske helse, som vår fysiske, fordi alle mennesker har en psykisk helse, og den må vi ivareta.

Akupunkturforeningen har i flere år markert Verdensdagen for psykisk helse, og i år har denne dagen kanskje aldri vært mer aktuell å markere som akkurat nå.

Livet under og etter pandemien

Årets tema, livet under og etter en pandemi, skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre. Dette for å forebygge ensomhet og utenforskap i tiden fremover. Undersøkelser viser at flere har slitt med ensomhet og psykiske plager under pandemien, og det ser ut til at det er spesielt unge og aleneboende som har hatt den største psykiske belastningen.

Mange, og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet. Pandemien har tatt bort flere viktige møteplasser og kontaktpunkter som vi før tok for gitt. Det gjør at vi må tenke nytt om hvordan vi kan følge opp oss selv og hverandre, som enkeltmennesker og som samfunn.

I følge Folkehelseinstituttets undersøkelse i fjor, viste det seg at én av fire ikke var fornøyd med livet og blant studenter viste det seg at én av tre følte seg ensomme. Selv om det på mange måter har blitt større åpenhet rundt psykisk helse, så er det kun 1 av 3 som opplever at det er like lett å snakke om sin egen psykiske helse som sin fysiske helse. Vi vet i dag at når følelser ikke får komme til uttrykk, dekkes de over av andre følelser som gjerne er mer skadelige for oss (og andre).

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

Regjeringen besluttet å gå over i normal hverdag med økt beredskap fra 25.09.21. Selv om pandemien enda ikke er over, er nå flere råd og regler som vi har fulgt til nå falt bort, eller endret. Dette fordi smittetallene er lavere og de fleste voksne er vaksinerte. Selv om de generelle smittevernråd fortsatt gjelder i vårt samfunn, så er det i dag åpnet opp for å lettere kunne møtes og være mer fysisk tilstede, sammen.

Mennesker som opplever å ha venner og et fellesskap ser ut til å være bedre rustet til å takle store omveltinger i livet. Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke om og få hjelp når det butter. Så bruk anledningen til å skape møteplasser, gode samtaler og interessante debatter om tiden vi er i og året som var. Og ved å vise at du bryr deg, eller er interessert, kan det bidra til at både du og andre rundt deg får det bedre.

Det er spesielt 5 grunner til å markere Verdensdagen:

  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  • Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø
  • Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse
  • Du styrker din egen psykiske helse

Akupunktur – persontilpasset behandling

Akupunktur er en behandling som er persontilpasset der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med egne særtrekk. En akupunktør MAF kan du også trygt prate med dersom det er vanskelige følelser og tanker du sitter inne med. Alle akupunktører MAF har taushetsplikt.

Vurderer du selv, eller ønsker du å foreslå akupunkturbehandling for noen, anbefaler vi å finne din akupunktør MAF på akupunktur.no. En akupunktør MAF med kompetanse og solid utdannelse er viktig i forhold til et godt resultat av behandling. Du kan lese mer om akupunktur og forskjellige lidelser på Kan akupunktur hjelpe meg? eller For helsepersonell – oppsummert forskning.

Akupunkturforeningen ønsker dere alle en riktig god psykisk helse;

– Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.