Akupunktur bør anses som et mulig tiltak ved søvnvansker

Rundt èn av tre voksne sliter ukentlig med søvnen, mens inntil 15 prosent av den norske befolkningen har insomni av mer langvarig art. Insomni er hyppigere blant kvinner enn menn, og om lag en tredel av unge voksne kvinner har insomni. Det ser også ut til at problemene øker med alderen.

Søvnvansker – en utfordring for folkehelsen

  • Søvnvansker hos ungdom ser ut til å være forbundet med økt risiko for psykiske vansker, selvskading, rus- og alkoholproblemer, overvekt, høyt skolefravær og dårlige skoleprestasjoner.
  • Søvnvansker hos voksne ser ut til å være forbundet med økt risiko for lavere smertetoleranse, mentale og fysiske lidelser/sykdommer, redusert arbeidskapasitet, ulykker, død, og doblet risiko for å bli sykemeldt og uføretrygdet.

Flere undersøkelser har vist at søvnvansker er en sterk risikofaktor for både langtidssykefravær og varig uføretrygd.

Kan akupunktur hjelpe ved søvnløshet?

Nyere forskning viser at pasienter med søvnproblemer kan oppleve betydelig bedring av søvn etter mer enn tre uker med akupunkturbehandling, sammenlignet med farmakologiske behandlinger. Selv om ikke-medikamentelle tiltak anbefales som behandling av vedvarende søvnløshet, kan akupunktur også trygt kombineres med konvensjonelle medisinske behandlinger for søvnløshet, og kan bidra til å redusere eventuelle bivirkninger.

For mer informasjon og kilder, kan du lese i vårt faktaark om akupunktur og søvnløshet.

Kvalifiserte akupunktører MAF

Hvem som helst kan behandle med nåler, og man må i dag selv undersøke hvilken utdanning i akupunktur terapeuten har, eller om vedkommende har utdanning i akupunktur i det hele tatt. At det ikke stilles noen krav til utdanning i akupunktur, er ikke bare et problem for pasientsikkerheten, men også om pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling.

Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygg og solid standard. Selvstudier eller noen få timers helgekurs i akupunktur er uforsvarlig. Akupunkturforeningen har rundt 400 medlemmer som er godt kvalifiserte akupunktører med solid utdanning og kompetanse i både akupunktur, anatomi, fysiologi og medisinske fag. Kravene for å bli medlem er 3-årig bachelorgrad studium i akupunktur på 180 studiepoeng, og 60 studiepoeng påbygning, der hovedfokuset er muskel- og skjelettplager, og forskning (tilsammen 240 stp).