Akupunktur kan være fordelaktig for kvinner som gjennomgår IVF (assistert befruktning)

Antall barn som er født ved hjelp av assistert befruktning har i Norge økt de siste årene, og det utføres mer enn 8000 behandlinger årlig i Norge. Rundt 2500 barn hvert år fødes ved hjelp av assistert befruktning (andel er ca fem prosent).

Stadig ny forskning viser effekt av akupunktur

Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider vises det til forskning på effekten av akupunktur og assistert befruktning. Artikkelen viser til Cochrane-samarbeidet der de har gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur. I overskriften står det at akupunktur gitt på samme dag som man setter inn befruktet egg kan øke sjansen for levende fødte barn. Studien FHI har omtalt er fra 2009, men det er mange flere meta-analyser og randomiserte kontrollerte studier (RCT) som kan vise til effekt av akupunktur siden dette.

En nylig publisert meta-analyse og systematisk gjennomgang viser til at akupunktur kan ha positive effekter på utfallet av gravide kvinner som gjennomgår IVF. Tjuefem studier med totalt 4757 deltakere ble inkludert i denne gjennomgangen. Både manuell akupunktur, elektrisk akupunktur og transkutan elektrisk stimulering sammen med akupunktur ga positiv effekt. Også tidspunktene for behandling (før eller under perioden med kontrollert ovariehyperstimulering og rundt tidspunktet for embryooverføring), og antall akupunkturbehandlinger har henholdsvis positive effekter på resultatene ved IVF.

En singel blindet RCT, publisert i år, ville evaluere effekten av akupunktur på blodstrømmen i livmorveggen (endometriet) med ultralyd hos kvinner som gjennomgikk IVF embryooverføring. Studien viser at akupunktur øker blodstrømmen i endometriet og øker endometriets mottakelighet for befruktede egg, og derfor kan akupunktur være fordelaktig for kvinner som gjennomgår IVF-ET.

I en RCT studie fra 2023 kan det se ut til at akupunktur kan forbedre kvaliteten på oocyttene (eggceller) hos kvinner mellom 35 og 42 år, og som dermed kan forbedre resultatet av IVF-assistert graviditet hos litt eldre kvinner.

En meta-analyse fra 2018 viser også at akupunktur forbedret signifikant fødselsraten til subfertile pasienter som gjennomgikk IVF eller ICSI.

Her du lese mer om temaet i faktaarket.

Kvalifiserte akupunktører – hvem er det?

Akupunktør er en selvstendig profesjon, og kunnskap innen akupunkturfaget er omfattende. Akupunktør er et yrke som krever en solid utdanning, både teoretisk og praktisk. Likevel er det dessverre ingen regulering av hvem som kan utøve akupunktur i Norge, og det kan være vanskelig både for pasienter og annet helsepersonell å vite hvilken akupunktør som er godt kvalifisert.

Akupunkturforeningen har jobbet i over 40 år for å profesjonalisere faget, ivareta akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin som eget medisinsk system. Derfor stilles det strenge krav til akupunktørene for å kunne være medlem i Akupunkturforeningen.

Fullverdige medlemmer av Akupunkturforeningen har over 4 års høyskoleutdanning i akupunktur og medisinske fag. De plikter også å ha ansvarsforsikring og følge Akupunkturforeningens strenge retningslinjer. Ved å velge en akupunktør MAF kan man derfor være trygg på at pasientsikkerheten ivaretas, og at man får akupunkturbehandling av god kvalitet.