Artrose er blant de vanligste muskel- og skjelettlidelsene i Norge.

Artrose, eller slitasjegikt, er blant de vanligste muskel- og skjelettlidelsene i Norge. Forekomsten øker fra 50 års alder. Omtrent halvparten av befolkningen vil få artrose i løpet av livet, og ca 1 av 10 personer over 60 år har symptomer fra ledd på grunn av artrose. Vanlige plager er smerte, nedsatt funksjon og nedsatt livskvalitet.

Langvarig smerte er en viktig årsak til redusert livskvalitet, langtidssykefravær og uførhet. Vi ser en økt forekomst av langvarig smerte og det er ikke holdepunkter for at behandling som tilbys i dag har ført til lavere forekomst av langvarig smerte generelt. Folkehelserapporten viser at dette kan ha en sammenheng med at flere overlever alvorlige sykdommer, store ulykker eller skader, og lever lengre. Mer stillesittende arbeid og økt overvekt kan også være av betydning.

Risikofaktorer for å utvikle artrose er overvekt, skader i ledd, svak muskulatur og overbelastning. Det finnes ingen kur for artrose, men behandling består i å redusere smerte og ubehag.

Pasientene kan ha nytte av akupunktur

En meta-analyse fra 2022 viser at akupunktur har gunstig effekt både på smertelindring og forbedring av funksjon ved artritt i knær. Som et resultat av dette kan akupunktur anbefales som behandling på pasienter med artritt i knær. Pasienter som har  langvarige smerter har spesielt nytte av behandling, da det viser seg at deres livskvalitet også øker (Tian 2022).

Det er også verdt å merke seg at NICE Guidelines (National Institute for Health and Care Excellence) anbefaler i dag akupunktur som behandling ved kroniske smerter.

Her kan du lese mer om forskningen på akupunktur og akupunktur og artrose.

Her kan du lese mer om forskningen på akupunktur og kronisk smerte.

Behandling av kvalifisert akupunktør

= økt pasientsikkerhet og kvalitet på behandling

Pasienter må garanteres faglig, kompetent og sikker akupunkturbehandling. Sammenlignet med vestlig medisin er akupunktur mindre risikofylt, men skadene som kan forekomme er potensielt fatale. For å få optimal effekt er det også viktig at faget utøves kvalitetsmessig forsvarlig. Derfor bør det stilles minimumskrav for utdanning innen akupunktur og vestlig medisin. Selvstudier eller noen få timers helgekurs i akupunktur er uforsvarlig.

Akupunktørene som er medlem i Akupunkturforeningen har solid utdanning både i akupunktur- og biomedisinske fag, i tillegg til at de plikter å ha ansvarsforsikring og følge Akupunkturforeningens retningslinjer. En 4-årig høyskoleutdanning (240 studiepoeng) er kravet for å bli fullverdig medlem av Akupunkturforeningen.

Akupunktørenes tittel er Akupunktør MAF. Du finner dem her. 

 

Referanser:

https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/?term=

https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/ortopedi/pasientinformasjon/ulike-sykdommer/artrose-oversikt

https://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/artrose

Tian H. et al. Acupuncture for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials with Meta-Analyses and Trial Sequential Analyses. Meta-Analysis Biomed Res Int. 2022 Apr 21:2022:6561633. doi: 10.1155/2022/6561633. eCollection 2022.