Leddgikt – kan akupunktur være et behandlingsalternativ?

Man regner med at ca. 0,5-1 % av befolkningen i Norge har leddgikt, og det er flere kvinner enn menn som rammes av sykdommen. Det er vanligst at leddgikt oppstår i alderen 40 til 60 år, men kan oppstå i alle aldre.

Tilstanden er en autoimmun sykdom som kan forårsake smerte, stivhet, ødeleggelse og deformitet av leddene, redusere fysisk funksjon, livskvalitet og levealder.

Årsak til sykdommen er enda ukjent, men det er sannsynlig at genetiske, miljømessige og hormonelle forhold er av betydning, og røyking ser ut til å være den viktigste ikke-genetiske risikofaktoren.

Medikamentell behandling

Leddgikt kan ikke kureres, men behandling kan holde sykdommen i sjakk og forebygge skade på leddene ved hjelp av medikamenter som demper sykdomsaktiviteten. Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler er den viktigste medikamentgruppen ved leddgikt.

For videre demping av smerter og en viss grad betennelsen kan NSAIDs medikamenter benyttes (som feks Ibux, Voltaren, Naproxen osv.), men det er fare for bivirkninger som kan gi magesår. Langvarig fast bruk bør derfor unngås. Kortikosteroider virker raskt ved å dempe betennelse og redusere smerte, men brukt over lang tid er risikoen for alvorlige bivirkninger betydelig.

Kan akupunktur være et behandlingsalternativ?

Akupunktur kan trygt benyttes ved smerter og hevelser relatert til leddgikt, men det er ikke en erstatning for sykdomsmodifiserende medisinbehandling. En nylig publisert metaanalyse gir pålitelige bevis som viser fordeler av behandling med akupunktur i tillegg til medisinsk behandling ved leddgikt.

Det forskes mye på akupunktur i verden, og akupunktur nevnes i dag som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere ved flere lidelser og plager. I Norge nevner blant annet Norsk elektronisk legehåndbok akupunktur som behandling både ved leddgikt og kroniske smerter.

Nylig oppdaterte NICE Guidelines (National Institute for Health and Care Excellence) anbefaler i dag akupunktur som behandling ved kroniske smerter. NICE er et britisk statlig institutt som kommer med anbefalinger og retningslinjer på behandlinger som skal dekkes av det offentlige.

For mer informasjon om forskning på akupunktur og leddgikt, se faktaarket for helsepersonell.

Akupunktør MAF – kvalifiserte akupunktører med solid utdanning

I dag stilles det enda ingen krav til utdanning i behandling med nåler, men når behandlingen utøves av kvalifiserte utøvere med solid utdanning i faget, skaper dette en trygghet for pasientene og helsepersonell som henviser pasienter til akupunktur.

Akupunkturforeningen har rundt 400 medlemmer som er kvalifiserte akupunktører med solid utdanning og kompetanse i både akupunktur, anatomi, fysiologi og andre medisinske fag. Kravene for å bli medlem er 3-årig bachelorgrad studium i akupunktur på 180 studiepoeng, og 60 studiepoeng påbygning, der hovedfokuset er muskel- og skjelettplager, og forskning (tilsammen 240 stp). Finn en kvalifisert akupunktør MAF her.