Spørsmål og svar

Her er det samlet de vanligste spørsmålene angående medlemskap og kontingent

Når kommer faktura på kontingent?

Akupunkturforeningen fakturerer kontingente en gang i året. Disse blir sendt ut i begynnelsen av februar som eFaktura. Du vil få faktura på epost om du ikke har åpnet for mottak av efaktura av oss i din nettbank.

Kan jeg dele opp kontingent?

Det er mulig å dele opp kontingente til inntil 3 fakturaer. Disse fakturaene vil bli sendt i februar, april og juni. Det vil tilløpe et administrasjonsgebyr på 50,- per faktura. Ønsker du en slik ordning, er det fint om foreningen får svar om dette innen 01.02.21 gjeldene år. Ønsker du å slippe å avtale dette hvert år og ser for deg at dette er ønskelig framover. Kan du sende en mail om hvor langt framover (år) du ønsker denne avtalen.

Kan jeg utsette kontingente?

Det er fult mulig å få utsettelse på faktura inntil 1 gang, innen visse grenser. Dette medfører et administrasjonsgebyr på kr 50,-. Kontakt foreningen for avtale.

Medlemskap

Kan jeg «fryse» medlemskapet?

Akupunkturforeningen har ikke noe form for betalingspauser i medlemskapet. Det kan søkes om redusert kontingent ved visse forhold (se punkt redusert kontingent), eller en kan gå over til støttemedlemskap eller abonnere på medlemsbladet deQi.

Må jeg sende inn all dokumentasjon for å søke medlemskap, når jeg tidligere har vært medlem?

Vi oppbevarer informasjon om tidligere medlemmer, om de ikke ber om å bli slettet. Vi gjør dette fordi våre vedtekter gir tidligere medlemmer muligheten til å bli innmeldt igjen uten dokumentasjon. Informasjon om kurs og lignende som du har tatt, blir da også tatt vare på. Ønsker du alt slettet, send oss en mail så order vi dette.

Redusert kontingent

Jeg er blitt pensjonist, får jeg noe reduksjon?

Fra det året du fyller 67 år, kan du bli pensjonistmedlem. Som pensjonistmedlem betaler du 20% av ordinært kontingent for fullverdig medlemskap. For å gå over til pensjonistmedlemskap, må du kontakte foreningen via mail eller telefon.

Hva kvalifiseres til redusert kontingent?

Akupunkturforeningen har åpnet opp for flere kvalifikasjoner for redusert kontingent:

  • Svangerskapspermisjon (minst 6 måneder)
  • 100% uføre med arbeidsinntekt under 1G*
  • Sykemeldt/rehabilitering for minst 6 måneder med inntekt under 1G*
  • Utenlandsopphold med varighet på et år
  • Medlemmer med skattbar inntekt under 1G*
  • Fulltidsstudent mer enn 6 måneder per år
  • Nyutdannet medlem, som har vært studentmedlem i minimum ett år (får 25% redusert kontingent resterende år etter endt utdanning, og 50% av ordinær kontingent det påfølgende året).

*med inntekt under 1G menes, all arbeidsinntekt

Hvordan søker jeg om redusert kontingent?

Alle søknader om redusert kontingent på sendes inn skiftelig til info@akupunkturforeningen.no eller via post i forkant av hver kontingentutskrivelse. Tilhørende dokumentasjon og utfylt søknad må være mottatt av Akupunkturforeningen innen 31.12. Redusert kontingent gjelder fra 01.01. kommende år.

Hvor finner jeg søknadskjema for redusert kontingent?

Søknadskjemaet finner du ved å logge deg inn på www.akupunktur.no 1. Logg inn 2. Medlemskap og fordeler 3. Søknadskjemaer og offentlige registre 4. Søknadskjema for redusert kontingent.

Må jeg søke om redusert kontingent hvert år?

Ja, det innvilges redusert kontingent kun for ett kalenderår om gangen. Du må også levere all dokumentasjon for hver søknad, uavhengig om du søkt om det samme tidligere år.

Støttemedlemskap

Hva er støttemedlemskap?

Støttemedlemskapet er for akupunktører som ikke praktiserer akupunktur. Medlemmet må fylle de samme kriteriene som kandidatmedlemmer, som innebærer 180 studiepoeng i Akupunktur- og medisinskefag. Som støttemedlem i Akupunkturforeningen betaler man 25% av ordinært kontingent. Støttemedlemskapet har 3 måneders oppsigelsestid.

Utmelding

Hvordan melder jeg meg ut?

Utmelding må skje skriftlig med tre måneders varsel. Kontingent tilbakebetales ikke ved utmelding. Søkere som tidligere har vært medlem hos Akupunkturforeningen kan få nytt medlemskap uten dokumentasjon, om de ikke har sagt ifra om å bli slettet fra vårt system. Utmeldelse etter 01.01.21, må ansvarsforsikring og SMB kontingent betales i sin helhet. Da forsikring gjelder fra 1. januar t.om 31. desember, samt avtale med SMB.