Medlemskap i Akupunkturforeningen gir flere medlemsfordeler

Som medlem av Akupunkturforeningen er du del av et etablert fagmiljø og en forening som jobber for autorisasjon av akupunktører som en egen helsepersonellgruppe.

Medlemsfordelene:

Medlemskap i Akupunkturforeningen

  • Rett til å benytte tittelen «Akupunktør MAF» (medlem Akupunkturforeningen).
  •  Oppføring under «Finn din akupunktør» på Akupunkturforeningens hjemmeside.
  • Tilbud om en svært rimelig ansvarsforsikring til kun kr 275,- . Forsikringen dekker også andre behandlingsformer det er naturlig å finne i en akupunkturpraksis, som homeopati og behandling med kinesisk urtemedisin, kopping og lett massasje (ikke manipulering) og moxa.
  • Rimelig klinikkforsikring.
  • Kan lese alle Akupunkturforeningens digitale deQi artikler med relevante artikler om fag og forskning, nytt fra Akupunkturforeningen og mye annet stoff.
  • Medlemskurs for faglig påfyll og inspirasjon.
  • Muligheten til å benytte ulike rabatter og tilbud Akupunkturforeningen har fremforhandlet for sine medlemmer: Tryg forsikring, Esay practice, fysiopartner, Akupunkturutstyr AS og Bambora for å nevne noe.
  • Muligheten til å søke om forskningsstøtte.
  • Tilgang til Akupunkturforeningens lukkede Facebookgruppe. Der kan du diskutere med andre medlemmer og motta relevant informasjon fortløpende.

 

Krav til medlemskap

Akupunktører som søker fullverdig medlemskap i Akupunkturforeningen skal ha bestått eksamen fra utdanningsinstitusjon som bygger sin undervisning på de teoretiske og filosofiske rammene av tradisjonell kinesisk medisin, jfr. Akupunkturforeningens Rammekrav for akupunktører. Totalt må søkeren dokumentere minimum 240 studiepoeng (stp), hvorav minimum 120 stp er akupunkturfag og 90 stp medisinske fag. Det kan nevnes at bachelorgrad i akupunktur bare gir 180 stp. Dekker du ikke dette kravet, kan kandidatmedlemskap være en mulighet.  Høyskolen Kristiania kan tilby råd og forslag til relevante påbyggingsmoduler i medisinfag. Lenger ned på siden finner du en link på oversikt over ulike moduler som gir studiepoeng i medisinfag.

I tillegg til fullverdig- og kandidatmeldemskap, tilbyr Akupunkturforeningen også et eget medlemskap for studenter og et støttemedlemskap.

Utdannelse fra annen skole?

Søkere med utdannelse fra andre skoler enn Høyskolen Kristiania (f.eks fra utlandet) må kunne dokumentere at den er på samme nivå. Akademiske grader (som Bachelor/Master) må godkjennes av NOKUT. Søkere med akupunkturutdannelse fra andre skoler kan dessuten bli bedt om å avlegge en praktisk prøve.

Realkompetanse?

Foreningen har åpnet for å kunne innvilge fritak for inntil 10 stp ved å vurdere annen helserelevant utdannelse og/eller helseyrkeserfaring. Søkeren må selv sørge for dokumentasjon (vitnemål, fag-/studiepoengoversikt, attester o.l.) og argumentere for at dette er relevant i forhold til våre medlemskrav og evt rollen som akupunktør. Akupunkturforeningen vurderer søknadene og forbeholder seg retten til å gi avslag til svake søknader.

Autorisert helsepersonell?

Søkere som er autorisert helsepersonell som påbegynte sitt akupunkturstudium etter april 2008, må dokumentere at de har minst 90 studiepoeng i de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære (og minst 240 studiepoeng tilsammen). Oversikt over eventuelt nødvendige studiepoeng i medisinfag i de ulike helseutdanningene finner du her: medinske fag i ulike helseutdanninger

 

Hvordan søke medlemskap?

Send inn søknadsskjema, sammen med kopi av alle relevante vitnemål og attester som dokumenterer fag og studiepoengene både i akupunktur og medisinfag, og evt autorisasjon som helsepersonell. Det er for tiden ca 3 ukers behandlings-/registreringtid på «enkle» søknader. For søkere med utdannelse fra andre skoler enn Høyskolen Kristiania (inkl.utenlandske skoler) som må behandles av Faglig Utvalg, kan det ta opptil tre måneder.

 

Pris på medlemskap

Et medlemskap koster kr. 4890,- + kr 530,- (kollektivt medlemskap i SMB Norge) i året. Det meste av dette er fradragsberettiget som fagforeningskontigent på selvangivelsen. I tillegg kommer ansvarsforsikringen på kr. 275,- hvis man ønsker den. Det er tre måneders skriftlig oppsigelse av medlemskapet.

Medlemmer som er fyller 67 år får pensjonistpris. Det er også mulig å søke om redusert kontigent ved 100% uføre, inntekt under 1G eller om du studerer mer en 6 måneder av året.