Tidsskriftet deQI

Hva er deQI?

deQI er fagbladet for Akupunkturforeningens medlemmer og utgis 3 ganger i året. Her finner du siste nytt innen forskning og fagrelaterte artikler, portretter og intervjuer. Bladet utkommer 3 ganger i året og har et opplag på 800 eksemplar som distribueres ut til foreningens medlemmer, studentmedlemmer og abonnenter. deQI er medlem av Den norske Fagpresses Forening. Redaktør: Hanne Aanensen.