Hva er deQI?

deQI er fagbladet for Akupunkturforeningens medlemmer og andre abonnenter. Her finner du siste nytt innen forskning og fagrelaterte artikler, portretter og intervjuer. Bladet utkommer 2 ganger i året og har et opplag på 550 eksemplarer som distribueres ut til foreningens medlemmer, studentmedlemmer og abonnenter. deQI er medlem av Den norske Fagpressens Forening. Redaktør: Hanne Aanensen.