Studiepoeng i medisinske fag i ulike helseprofesjoner

I tillegg til bachelorutdanning i akupunktur, må ulike helseprofesjoner ha ekstra studiepoeng i medisinske fag for å bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen. Vedkommende kan da titulere seg som Akupunktør MAF.

Homeopater med dokumentert utdanning må i tillegg ta en oppgraderingspakke med 30 studiepoeng i medisinfag.

Sykepleiere (med norsk autorisasjon) må ta en oppgraderingspakke med 40 påbyggende studiepoeng i medisin (30 hvis helserelevant realkompetanse). Bachelor-sykepleiere med spesialisering (som for eksempel helsesøstre, jordmødre og psykiatriske sykepleiere) eller master får innvilget fullverdig medlemskap uten behov for oppgradering.

Fysioterapeuter (med norsk autorisasjon) og bachelorgrad i akupunktur mangler 10 studiepoeng for å kvalifiserer til fullverdig medlemskap. Helserelevant realkompetanse kan kompensere for dette. Autoriserte fysioterapeuter med fire års utdanning og bachelorgrad i akupunktur får innvilget fullverdig medlemskap.

Kiropraktorer får innvilget fullverdig medlemskap uten behov for faglig oppgradering.

Radiografer må ta en oppgraderingspakke med 60 studiepoeng i medisinfag (evt 50 hvis helserelavant realkompetanse).

Ergoterapeuter må ta en oppgraderingspakke med 60 studiepoeng i medisinfag (evt 50 hvis helserelevant realkompetanse).

Tannleger anbefales en oppgraderingspakke på 25 studiepoeng. Sykdomslære i form av 15 studiepoeng, og i tillegg FAF2 Muskel-skjelett anatomi som gir 10 studiepoeng.

Veterinærer har foreløpig ikke blitt vurdert av Akupunkturforeningen. Høyskolen Kristiania har gjennomgått utdannelsen til veterinærer og anbefaler en oppgraderingspakke på 60 studiepoeng (evt 50 hvis helserelevant realkompetanse).