Kandidatmedlemskap

Tilfredsstiller du ikke kravet for fullverdig medlemskap? Da kan du søke om kandidatmedlemskap.

 

Søkere som ikke oppfyller Akupunkturforeningens krav til fullverdig medlemskap, har rett til å være kandidatmedlem i perioden hvor de oppgraderer sin kompetanse. Du kan derfor søke om kandidatmedlemskap selv om du ikke har en bachelor i Akupunktur.

 

 

Som kandidatmedlem har du

Stemmerett og kan velges i verv, tilgang på rabatterte kurs, Får jevnlig nyhetsbrev som holder deg oppdatert, søkbar i «finn din Akupunktør» på www.akupunktur.no, Medlemsrabatter, Rimelig ansvarsforskring (275,- året), Tilgang på interne medlemsgrupper

Krav til kandidatmedlemskap

Kandidatmedlemskapet er et «ventende medlemskap» til man har tatt de manglende fagene for å tilfredsstille kravet for fullverdigmedlemskap. Kandidatmedlemskap gjelder normalt for en periode av inntil tre år. Perioden kan forlenges etter begrunnet søknad til info@akupunktur.no. Det vil si at du kan være kandidatmedlem selv om du ikke har en bachelorgrad i akupunktur.

Hvordan søker du?

Send inn søknadsskjema for kandidatmedlemskap, sammen med kopi av alle relevante vitnemål og attester som dokumenterer fag og studiepoengene, både i akupunktur og medisinfag, og evt autorisasjon som helsepersonell.

Kandidat- vs fullverdig medlem

Kandidatmedlemskap skiller seg ikke mye fra fullverdig medlemskap. Landsmøtet i 2016 vedtok at kandidatmedlemmer får stemmerett på landsmøtet, og kan velges til verv i Akupunkturforeningen. Kandidatmedlemmer har i tillegg rett til å delta på kurs, motta foreningens tidsskrift, og til å tegne ansvarsforsikring gjennom foreningen. Kandidatmedlemskap gjelder for en periode av inntil tre år. Perioden kan forlenges etter begrunnet søknad.

Pris

Et medlemskap koster kr. 4.890,- (+ 520,- i kollektivt medlemskap i SMB). Medlemskontingentet blir årlig indeksregulert.

Det meste av dette er fradragsberettiget som fagforeningskontigent på selvangivelsen. I tillegg kommer ansvarsforsikringen på kr. 275,- hvis man ønsker den. Det er tre måneders skriftlig oppsigelse av medlemskapet.