Studentmedlemskap

Rett til studentmedlemskap har studenter som er i formalisert akupunkturutdanning ved skoler godkjent av Akupunkturforeningen. Studenter som har avsluttet selve utdannelsen, men har fått utsettelse på bachelor-oppgaven, kan beholde studentmedlemskapet til denne er blitt godkjent. Studenter som har avsluttet sin bachelorgrad i akupunktur, men mangler studiepoeng i medisinfag for å kvalifisere til fullverdig medlemskap, innvilges kandidatmedlemskap.

Fordeler som studentmedlem i Akupunkturforeningen

Kurs til halv pris

I et fag som akupunktur blir man aldri ferdig utlært. Akupunkturforeningens kurs gir medlemmene faglig påfyll og inspirasjon. Akupunkturforeningens etter- og viderutdanningsutvalg (EVU) arbeider kontinuerlig med å finne spennende kurs og forelesere. Du får som studentmedlem tilbud om kurs til halv pris.

Reduksjon av pris

Fra student til kandidat eller fullverdig medlem i Akupunkturforeningen Kandidat– og fullverdig medlemskap koster normalt kr.4.500,- pr år, men fordi vi vet det kan være tøft å etablere seg, har vi innført prisreduksjon for nyutdannede som kan vise til studentmedlemskap i minimum ett år i Akupunkturforeningen. Nyutdannede medlemmer betaler derfor 25% av ordinær kontingent det resterende av året etter endt utdanning og 50% av ordinær kontingent det påfølgende året. Dette er en god grunn til å melde seg inn i Akupunkturforeningen mens du er student. Husk at du selv må ta initiativ til å oppgradere ditt medlemskap!

Medlemsmail

Som studentmedlem hos oss får du tilsendt Akupunkturforeningens medlemsmail. Her finner du relevante artikler om fag og forskning, nytt fra Akupunkturforeningen og mye annet stoff.

Ansvarsforsikring

Gjennom oss får du også tilbud om en svært rimelig ansvarsforsikring. Forsikringssummen er på kr. 10.000.000,- og egenandelen er på kr. 6.000,- For de som er homeopater, dekker den i tillegg homeopatien. Når studenter stikker nåler i forbindelse med undervisning på Akupunkturhøyskolen, dekkes de under lærerens ansvarsforsikring. Når studenter skal benytte akupunktur utenfor skolen, må de tegne egen ansvarsforsikring, og for at ansvarsforsikringen skal være gyldig, plikter studentene å følge skolens regelverk for praksis. Avgangsstudentene på bachelorstudiet i akupunktur kan tegne ansvarsforsikring gjennom Akupunkturforeningen i siste semester forutsatt at de kan dokumentere 150 stp på bachelorgraden i akupunktur (både bestått eksamen og klinisk praksis). Hvis avsluttende eksamen ikke er bestått, er studenten pliktig til å informere foreningen om dette. Studenten kan ikke behandle lidelser som ikke er gjennomgått i undervisning eller i klinisk praksis. Akupunkturforeningen har avtale med bokhandelen Norli om 10% reduksjon i kjøp av fagbøker som studentmedlemmer også får tilgang til.

Sosiale medier

Studentmedlemmer får være med i Akupunkturforeningens lukkede gruppe på Facebook og får tilgang til det lukkede medlemsområdet på medlemsiden. Der er det bl.a stilling ledig annonser, nyheter og masse nyttig fag- og klinikkstoff. Studentmedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett på Akupunkturforeningens landsmøte.