Æresmedlemskap

Personer som har gjort en særlig god innsats for akupunkturfaget kan utnevnes til æresmedlem. Forslag til æresmedlem sendes styret. Styret innstiller overfor landsmøtet, hvoretter landsmøtet fatter beslutning om opptak som æresmedlem. Æresmedlem har møte-, tale- og stemmerett på landsmøtet.

Æresmedlem som praktiserer akupunktur har rettigheter og plikter som medlem. Ikke-aktivt æresmedlem har rettigheter som medlem. Ikke-aktivt æresmedlem har plikter som medlem så langt vedtektenes bestemmelser om dette passer. Styret kan avgjøre hvilke plikter æresmedlemmer må overholde.

Akupunkturforeningen har fem æresmedlemmer (to av de (Kausland og Bjørneby) har dessverre gått bort):

Disse er: Terje Alræk, Arne Kausland, Bernt Rognlien, Bjørn Rismyhr og Eli Bjørneby.