Skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren. Svaret viser manglende kunnskap.

Etter at det ble mva-plikt på akupunkturbehandling fra 1. januar 2022 har det vært uklarheter om hvorvidt plikten også omfatter autoriserte behandlergrupper som benytter akupunktur/nålebehandling i sin praksis.

Akupunkturforeningen har en løpende dialog med flere politiske parti i moms-saken. Etter et møte med våre støttespillere i Fremskrittspartiet i juni ble vi enige om å få noen tall på bordet : Hvor mye utgjør faktisk momsen akupunktørene betaler inn? Og hvor mange andre fra behandlergrupper betaler moms når de tilbyr akupunkturbehandling?

23. juni 2023 stilte Morten Wold (FrP) følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: Hvor mange akupunktører er registrert i mva-registeret per utgangen av 2022, og hva var provenyet på disse i 2022?

Svaret fra finansministeren viser for det første at myndighetene ikke har noen oversikt over hva akupunktørene bidrar med, og for det andre at de ikke forstår hvordan akupunktører arbeider. Statsråd Vedum skriver i sitt svar at det finnes en del akupunktører som er ansatt ved større klinikker, at de ikke driver eget foretak. «Såvidt jeg kjenner til finnes det ca null akupunktører som er ansatt ved private klinikker. De aller fleste akupunktører driver som enkeltpersonsforetak, ofte med prosentavtale dersom de er knyttet til en større klinikk, eventuelt som AS», sier Guro Svenkerud Fresvik, styreleder i Akupunkturforeningen.

Fresvik sier videre at dette svaret avslører manglende kunnskap og en manglende interesse for problemstillingen rundt moms og akupunktur. Vi vil følge opp dette med flere spørsmål i august, vi krever å bli hørt.