Sykdommer som rammer kvinner har lavere prioritet i forskning og helsevesen

En nylig utredning viser at kvinner ikke får et like godt helsetilbud som menn. Mange må kjempe for å få helsehjelp, og en del kvinner opplever også at det tar svært lang tid å få riktig diagnose. For eksempel for å få diagnosen endometriose, tar det gjennomsnittlig 7 år.

Kvinners helse er annerledes enn menn, og det er særlig de biologiske forskjellene som er årsak til den store forskjellen. Kvinnekroppen har flere hormonelle og kroppslige endringer gjennom hele livet som for eksempel under en menstruasjonssyklus, svangerskap, amming, overgangsalder osv.

Dessverre forskes det for lite på kvinners helse. Allerede i 1999 ble det slått fast at det forskes for lite på kvinners helse, men lite har dessverre endret seg. Fortsatt har kvinners helse og typiske kvinnesykdommer lav status. Sykdommer som rammer kvinner mest ligger langt nede i statushierarkiet som for eksempel muskel- og skjelettsykdommen fibromyalgi, angst og depresjon.

Akupunkturforeningen i debatt under Arendalsuka

Onsdag 16. august kl. 15.00 – 15.45 stiller Akupunkturforeningen og Endometrioseforeningen i debatt med følgende tema;

Har akupunktur en naturlig plass i helsevesenet?

Det er mange som har behov for supplerende behandling av god kvalitet der helsetjenestene per i dag ikke har tilstrekkelig tilbud. Gjennom akupunkturbehandling opplever mange lindring av ulike smertetilstander og økt livskvalitet.

Likevel venter akupunktørene fremdeles på en avklaring om hvorvidt de skal ses på som helsepersonell i likhet andre behandlergrupper. I mellomtiden er det mange som ikke får benyttet seg av den hjelpen de kunne hatt god nytte av.

Har du ikke anledning til å være på debatten, kan du følge med på streaming.

Meld deg på streamingen her.