Akupunktur er en viktig del av menneskers helse og velvære

I dag, 16. november, feires og minnes akupunktørenes yrke i hele verden. Akupunktur er en viktig del av menneskers helse og velvære.

Bevis for at akupunktur virker har økt kraftig de siste 20 årene og akupunktur anbefales i dag som behandling i mer enn 2000 kliniske retningslinjer i verden.

I Norge blir akupunktur nevnt som ikke-medikamentell behandling ved mer enn 30 tilstander i kliniske retningslinjer, veiledere og i Norsk legemiddelhåndbok (NEL).

Ingen krav til utdanning i akupunktur i Norge

Dessverre stiller myndighetene ingen utdanningskrav til terapeuter som behandler med nåler, og mange tilbyr slik behandling uten nødvendige kvalifikasjoner. Dette er et problem både i forhold til utviklingen av faget, profesjonen og om pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, og ikke minst for pasientsikkerheten. Selvstudier eller noen få timers helgekurs i akupunktur er uforsvarlig.

Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygg og solid standard. Akupunkturforeningen har, på bakgrunn av nasjonalt- og internasjonalt arbeid, konkludert med at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som er nødvendig for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur.

Finn din kvalifiserte akupunktør MAF på www.akupunktur.no.

https://www.youtube.com/watch?v=jDi0Aa5rtGk