Er akupunktur et behandlings­alternativ mot senskader etter brystkreftbehandling?

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. I 2017 var det 3 589 kvinner som fikk diagnosen brystkreft. Kronisk tretthet etter avsluttet kreftbehandling, også kalt fatigue, er en av de vanligste senskadene hos kreftoverlevere. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker sosial yteevne, funksjonsnivå og arbeidsevne på en negativ måte, og kan medføre betydelig redusert livskvalitet.

Anbefalte tiltak til de som lever med fatigue er å redusere kravene i dagliglivet kombinert med fysisk aktivitet, riktig kosthold, søvn og nok hvile.

Flere internasjonale kliniske retningslinjer anbefaler akupunktur som supplerende behandlingsmetode for flere tilstander, som for eksempel korsryggsmerter, migrene, tensjonshodepine og svangerskapskvalme. Kan akupunktur ha en plass i behandlingsbildet av senskader hos brystkreftoverlevere?

Det utføres nå en pilotstudie hvor akupunktur gis som behandling ved kronisk tretthet hos brystkreftoverlevere. Studien er godkjent av regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk – REK sør-øst og finner sted i Oslo. Høyskolen Kristiania som tilbyr bachelorutdanning i akupunktur, gjennomfører pilotstudien for å se på effekten av akupunkter ved kronisk tretthet etter brystkreft. Det er professor Alræk, høyskolelektor Hilde Skjerve og høyskolelektor Anette Sørensen som gjennomfører pilotstudien. Alle tre er medlem av Akupunkturforeningen

Du kan lese mer om saken på forskning.no.